Odense Gymnastikforening
Oplevelse – Glæde – Fællesskab

REFERAT AF HOVEDBESTYRELSESMØDE

TIRSDAG DEN 9. juni 2015

 

 

Til stede: Annette Pedersen, Morten Schreiner, Hans-Henrik Grabe, Karen Høybye, Birgit Nancke, Klaus Winther, Erik Larsen, Bent Jacobsen, Thomas Juul Hansen og Anette Rasmussen.

 

Afbud: Lone Ellegaard Østfeldt, Jørgen Bendix Petersen.

 

Dagsorden:

 

1. Postgennemgang og meddelelser

2. Hovedafdelingen, herunder økonomi

3. Korte referater fra afdelingerne:

      Gymnastik

      Atletik

      Motion

      Tværidrætslig

      Klubhuset

      Bladudvalget

4. Eventuelt.

 

 

 

Ad) 1.

Postgennemgang og meddelelser:

 

Annette har ikke modtaget noget post.

 

Annette afleverer kontrakt på kontoret inden weekenden.

 

Klaus siger, at Eventyrløbet er forløbet rigtig godt.

Men arbejdsforholdene i forbindelse med forberedelse til løbet er ikke gode nok. Kontoret er for lille til alle de aktiviteter, der skal foregå på samme tid.

 

Klaus mener, at tiden er inde til at færdiggøre det nye løbskontoret i den nye tilbygning.

Klaus foreslår derfor, at der laves et byggeudvalg.
Karen har brug for, at der er en plan, økonomi, udvalg osv. for at det kan tages med videre i afdelingerne.

Diverse ønsker for tilbygningen debatteres.

 

Der er enighed om, at det er kontor og lager i den nye tilbygning, som dette udvalg skal arbejde med.

 

Efter debat omkring deltagere i udvalget besluttes det, at følgende personer ønskes i byggeudvalget:

 

Klaus Winther

Thomas Juul Hansen

Anders Krog

Carl P.

Lone Ellegaard Østfeldt

Mogens Nielsen

Evt. en fra motions afd.

 

Sonny har sagt op efter kort tid i klubben. Det beklager Klaus. Atletikken har allerede en mulig ny medarbejder i kikkerten. Det er en som kommer udefra og kan se tingene med nye øjne.

 

Fordelingsnøgle: Der skal aftales et nyt møde og færdiggøres en fordelingsnøgle.

Morten indkalder til nyt møde efter 22. juni 2015.

Deltagere til dette møde: Karen, Lone, Hans-Henrik, Thomas, Klaus og Morten

 

Ad) 2.

Hovedafdelingen, herunder økonomi:

 

Tinglysning er stadig ikke godkendt.

 

Der står fortsat lidt penge på en spærret konto til færdiggørelse til byggeri.

 

Der har været ekstraordinært stort vandforbrug i en periode. Derfor er udendørshanerne lukket. Derefter er forbruget på normal igen.
Der debatteres om evt. grunde til dette ekstra forbrug.

 

 

 

Ad) 3.

Korte referater fra afdelingerne:

 

Gymnastikafdelingen:

 

OG-dag er afholdt med 7-800 deltagere og god gymnastik. Som noget nyt er der taget entre på 25 kr. og dette gav en lille indtægt på kr. 10.000.

 

Mange hold har deltaget ved opvisninger rundt omkring på Fyn i foråret.

 

Der har været en del konkurrencer i foråret. Som bl.a. har resulteret i følgende resultater:

 

Team gym mini-drenge har vundet forbundsmesterskabet og skal til winners final i Randers.

7 danske mestre i tumbling.

1 DM i trampolin.

1 sølv medalje i synkron (trampolin).

Bronze til u17 hold i trampolin.

 

Team gym mini-drenge har været på træningslejr i Island.

 

Afdelingen arbejder med en sportslig ledelse og ansættelse af en leder til dette.

 

Atletikafdelingen:

 

Som tidligere omtalt, har Sonny sagt op og afdelingen ønsker en ny medarbejder.

 

Atletikafdelingen vil gerne arbejde mere med strukturen og lave en gruppe-kultur. Der arbejdes også med sportslig ledelse.

 

Der har været nogle små stævner i afdelingen på trods af manglende opbakning til frivilligt arbejde.

 

Afdelingen har lige nu Danmarks 3. bedste herrehold. Og dette vil de arbejde for at bibeholde.

 

Afdelingen skal i 2016 afholde nordisk veteranmesterskab.

 

Klaus informerer om, at der er nedsat en styregruppe til DHL stafetten. Hans-Henrik Grabe fortæller også, at han arbejder på, at få Sonny til at fortsætte med at styre dette arbejde indtil en ny medarbejder er ansat.

 

Karen spørger til atletikafdelingens brug af klubhuset i vinterhalvåret, når nu de er kommet i gang med at bruge den nye arena.

Hans Henrik Grabe svarer at han forventer, meget træning vil foregå i arenaen og omklædning vil ske under tribunerne.

 

Karen spørger til et samarbejde i styrketræningslokalet i forhold til motionsafdeling.

Dette debatteres med en god stemning og ønsker fra atletikafdelingen om, at dette kan blive en mulighed i fremtiden.

 

Motionsafdelingen:

 

Afdelingen arbejder med den nye struktur i hverdagen.

 

Udendørstræningen er godt i gang.

 

Desværre har der været et dødsfald til cykeltræning. Og det har sat sine mærker i afdelingen.

Klaus W. udtrykker sin utilfredshed med, at der ikke har været en notits/kondolence på hjemmesiden. Dette og holdninger til dette debatteres.

 

Tværidrætslig:

 

Der er pæn tilslutning.

 

Der har været afslutning af Bridge i Midskov.

 

Skt. Georgs-gilderne har henvendt sig til tv-afdelingen og bedt om hjælp til arrangement af løb i forbindelse med 100-årsdagen.
Der var 24 deltagere til 5 km march og dette foregik med tilfredshed.

 

Klubhuset:

 
Erik er glad for udvidelsen i køkken/garderobe.

 

Damerne fra tv-afdelingen synes, at det er uhensigtsmæssigt med skabene ved gangarealet ud til køkkenet.

 

Bladudvalget:

 

Et medlem fra tv-afdelingen har sendt et indlæg til bestyrelsen.

Der debatteres omkring dette. Div. forslag og holdninger debatteres.

 

Konklusionen på dette bliver, at vi har genovervejet, men ikke ændret standpunkt.

 

Ad) 4.

Eventuelt

 

 Klaus orienterer at hjemmesiden tidligst bliver klar i september 2015.
Afdelingerne skal finde frivillige til at flytte indhold fra deres side på hjemmesiden.

 

Efterfølgende har Klaus Winther 18. juni 2015 sendt nedenstående ud til hovedbestyrelsen:

 

”Har haft møde med Morten Kornelius fra PartnerHouse her til formiddag og aftalt at de, for en rigtig fornuftig pris, tilretter vores nye hjemmeside, så den bliver som vi fik fremlagt på vores hovedbestyrelsesmøde sidste år. D.v.s. at alle de tilretninger der skulle udføres af de enkelte afdelinger, nu bliver lavet af dem. Der vil så efterfølgende kun være nogle små kosmetiske fejl, som afdelingen selv skal klare.  

 

Ændringer vil blive foretaget i løbet af de næste uger og hjemmesiden kan derfor godt se lidt underlig ud ind i mellem i denne periode. Der vil blive sat en tekst på siden, om at vi arbejder med designet.

 

Vi ønsker derfor at se en repræsentant fra de enkelte afdelinger i starten af uge 27, så vi kan orientere lidt mere om den nye side, men det hører I nærmere om.” 

 

Det ønskes, at der på næste møde er et punkt med opdatering omkring Niels Selck.
Hvor vi gerne vil høre om, hvilke tiltag og erfaringer han har fra det første år hos OGF

 

Der debatteres omkring afdelingernes præsentation af Niels i OGF. Nogle medlemmer har ytret, at de mangler præsentation af Niels.

 

 

 

 

 

Næste møde i Hovedbestyrelsen er:

Tirsdag den 18.08-2015 kl. 18.30, uden mad. Karen har kage med.

 

 

 

Referent: Anette Rasmussen Den 09.06.2015

Referatet er godkendt den 29.06.2015