Odense Gymnastikforening
Oplevelse – Glæde – Fællesskab

Klubaften

I vinterhalvåret  holder Tværidrætslig afdeling klubaften den første torsdag i måneden.

Vi mødes kl. 18.30 og spiser vores medbragte mad.

Deltagerprisen er 20 kr. pr. gang.

 

Vi starter torsdag den  4. januar 2018.

Klubaften torsdag den 1. februar og torsdag den 1. marts 2018.

Kontaktperson

Gerda Rasmussen    tlf. 21 70 73 47 

 

Der hygges.JPG