Odense Gymnastikforening
Oplevelse – Glæde – Fællesskab

Generalforsamling 2018

Generalforsamling

Motionsafdelingen afholder ordinær generalforsamling
onsdag den 7. februar 2018, kl. 20.00
 
i Klubhuset, Stadionvej 43, 5200 Odense V.

 

 

Dagsorden

1. Valg af dirigent.

2. Formandens beretning.

3. Kassereren (formanden) fremlægger revideret regnskab for 2017 til godkendelse samt
    fremlægger budgettet for 2018, herunder Eventyrløbets regnskab v/Klaus Winther

4. Behandling af indkomne forslag.

5. Fastsættelse af det årlige kontingent.

6. Valg til bestyrelse og udvalg:

     På valg er Formand Annemette Lønbo

                      Kommuniaktionsansvarlig Annemette Lønbo                                    

                      Medlem af Bladudvalg Mogens Nielsen

                        Medlem af Klubhusudvalget John Steen Nielsen

                        Revisor Klaus Winther
                      Revisor Annette Petersen

                        Revisorsupleant Anders Krogh

7. eventuelt.

 

§ 6, stk.3 i vedtægterne siger:

Forslag til vedtægtsændringer skal stilles af mindst 10 medlemmer eller af bestyrelsen.
Forslag skal indsendes skriftligt senest 8 dage før generalforsamlingen til formanden.

Printvenlig dagsorden her