Odense Gymnastikforening
Oplevelse – Glæde – Fællesskab

Generalforsamling i OGF 2018

Torsdag den 22. februar kl. 19:00 afholder Hovedafdelingen ordinær generalforsamling i klubhuset. Vi håber at se så mange OGF’ere som muligt.    

 

Dagsorden jfr. vedtægternes § 6:

 

 

1.       Valg af dirigent.

2.       Valg af 3 stemmetællere som stemmeudvalg.

3.       Formanden for hovedbestyrelsen aflægger beretning for det forløbne år til 

          godkendelse.

4.       Kassereren fremlægger hovedafdelingens regnskab til godkendelse samt

          budget for det kommende år.

5.       Behandling af eventuelt indkomne forslag.

6.       Valg til bestyrelse og udvalg.

           Lige år:         

           Kasserer          

           1 bestyrelsesmedlem

           1 bestyrelsessuppleant

           1 kasserer for Klubhuset

           2 revisorer

           1 revisorsuppleant

 

7.      Eventuelt.

 

 

Jfr. vedtægternes § 6, stk. 3:      

Stk. 3.          

Forslag om vedtægtsændringer skal stilles af mindst 10 medlemmer eller af hoved­be­styrelsen.

Forslagene indsendes skriftligt senest 8 dage før generalforsamlin­gen til formanden.

 

 

Forslag fremsendes skriftligt til Hovedformand Jørgen Bendix Pedersen senest 15.februar 2018. bendixogf@live.dk

Hovedformandens beretning samt hovedbestyrelsens forslag til vedtægtsændring er bilagt denne dagsorden.

Forslag til vedtægtsændringer kan læses her.

Hovedformandens beretning kan læses her.

 

Farvel til Klaus Winther

Fredag den 26. januar sagde Odense Gymnastikforening farvel til forretningsfører og løbsleder Klaus Winther efter syv års indsats. Klaus blev mødt af mange personer i klubbens store lokale, da 125 meldte deres ankomst til afskedsreceptionen. Klubmedlemmer, kolleger, sponsorer og løbekammerater var blandt de mange fremmødte - Også Fyens Stiftstidende var til stede. Gavebordet var omfattende, og de seks talere sagde hver især ”mange ta

Hvem skal være ”Årets OGF´er 2017”?

Det kan du være med til at bestemme ved at komme med din indstilling til en kandidat, som med sin væremåde og hjælpsomhed har gjort meget for at fremme det gode og sociale klubliv i OGF. Kåringen sker på hovedafdelingens generalforsamling torsdag den 22. februar i klubhuset, men vi skal have din indstilling med begrundelse senest 14 dage før, altså senest torsdag den 8. februar, så vi i den gamle serieløbskomite kan nå at fin

Afskedsreception for Klaus Winther

 
 

Nye ansigter i OGF Events

Fra årsskiftet står nye personer i spidsen for løbsarrangementerne i OGF regi. Poul Grenaa har officielt afløst Klaus Winther som kontorleder og løbsleder i OGF, mens Rasmus R. Nejstgaard er nyansat som salgs- og mark

Hæder uddelt til generalforsamlingen

På generalforsamlingen i hovedafdelingen 2017 var der hæder til flere af klubbens medlemmer. Lone Krum modtog vandrepokalen og et gavekort, da hun blev udnævnt til Årets OGF´er 2016. I begrundelsen sagde Claus Falkenb

Generalforsamling i OGF

Torsdag den 23. februar kl. 19:00 afholder Hovedafdelingen ordinær generalforsamling i klubhuset. Vi håber at se så mange OGF’ere som muligt.       Dagsorden: Valg af dirigent Valg af 3 stemmetæ

Hvem skal være Årets OGF'er?

Hvem skal være ”Årets OGF ́er” for 2016? Det kan du være med til at bestemme ved at indsende dit forslag til en kandidat, som du mener har gjort sig fortjent til hæderen. Det kan være en k

Guldnåle og hæder i OGF

Der blev uddelt nåle, og Årets OGF'er blev kåret til generalforsamlingen sidst i februar.  Nåle og vingaver To gange Henny (Hansen og Møller) blev belønnet med den blå nål af Birthe Hviid, ka

Indkaldelse til generalforsamling

Torsdag den 25. februar 2016 klokken 19.00 holder Hovedafdelingen ordinær generalforsamling i klubhuset på Stadionvej 43, 5200 Odense V. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af tre stemmetællere som stemmeudvalg 3