Odense Gymnastikforening
Oplevelse – Glæde – Fællesskab

REFERAT AF HOVEDBESTYRELSESMØDE

TIRSDAG DEN 8. december 2015

 

 

Til stede: Annette Pedersen, Jørgen Bendix Petersen, Morten Schreiner, Lone Ellegaard Østfeldt, Karen Høybye, Thomas Juul Hansen, Hans-Henrik Grabe, Bent Jacobsen, Klaus Winther, Erik Larsen, Birgit Nancke og Anette Rasmussen.

 

Dagsorden:

 

  1. Postgennemgang og meddelelser. Herunder punkt vedr.: Fælles struktur på hjemmesiden.
  2. Hovedafdelingen, herunder økonomi.
  3. Korte referater fra afdelingerne:

         Gymnastik

          Atletik

          Motion

          Tværidrætslig

          Klubhuset

          Bladudvalg         

  1. Eventuelt.

 

Ad) 1.

Postgennemgang og meddelelser:

 

Klaus startede mødet med at udtrykke sin utilfredshed med, at punkter der diskuteres på hovedbestyrelsens møder florerer i klubhuset efterfølgende.

 

Den fælles struktur på hjemmesiden blev diskuteret på mødet.

Konklusionen blev at der var enighed om følgende tre fælles punkter på afdelingernes undersider på OGF’s hjemmeside:

 

Tilmelding, Kontakt og Afdelingen.

 

Klaus vil rette dette på hjemmesiden.

 

Endvidere informerede Klaus om, at der er brug for låse til cykelgård og spinning- lokalet nu, og at låsen til omklædningsrummet er i stykker. Derfor har han indhentet tilbud på dette og arbejder videre med det.
Han spurgte også til interessen for armbånd til låsene.
Det besluttes, at fremadrettet skal medlemmerne købe armbånd, chip’ene virker stadig, men kan byttes lige over med et armbånd. Prisen for et armbånd vil blive kr. 50.

 

Ad) 2.

Hovedafdelingen, herunder økonomi:

 

Morten kunne endelig fortælle, at tinglysningen er gået igennem.

 

Beregning af fordelingsnøglen til lokaletilskud er færdig udarbejdet. Og Morten fremviste denne til bestyrelsen.

 

Aktivitetsplanen er sendt til Odense kommune.

 

Vandforbruget blev kort debatteret. Thomas foreslog, at bestyrelsen får et tilbud på nye toiletter og armaturer med vandsparer.

Det blev besluttet, at Thomas indhenter tilbud på dette.

 

Ad) 3.

Korte referater fra afdelingerne:

 

Gymnastikafdelingen:

 

VM i trampolin og tumbling i Arenaen gik rigtig godt både organisatorisk og sportsligt.

Anders Wesch fik en 5. plads i senior herre rækken i tumbling.

David Erbs fik ligeledes en 5. plads i U16 rækken ved junior-VM (WAGC) også i tumbling.

 

Der var en god stemning til mesterskaberne og mange publikummer.
Der var stor ros fra organisationerne. OGF har ydet en stor indsats og var stærkt repræsenteret som frivillige.

 

Afdelingens juletræsfest, et hyggeligt lille arrangement med knap 200 tilfredse deltagere, er veloverstået.

 

Afdelingens sportschef er godt i gang med sit arbejde og har afholdt ca. halvdelen af de planlagte kurser for instruktørerne. Han er nu i gang med at snakke med instruktørerne om næste sæson.

 

Atletikafdelingen:

 

Afdelingens små kurser fortsætter med succes.

 

Nordisk master, atletik mesterskab til sommer er under udarbejdelse.

 

Afdelingen har succes i samarbejdet med cykelklubben omkring aktiviteter med folkeskolen.

 

Forberedelser til skole OL for 4-7 klasse 10. – 11. maj 2016 er under udarbejdelse i afdelingen. Ekstraordinært pga. stor efterspørgsel bliver der også deltagelse for 8-9 klasse.

 

University College Lillebælt arbejder for afdeling med udvikling af tilmelding på nettet, youtube-resultater og live billeder/film fra stævner.

 

Hans-Henrik informerede, at Andreas Foldberg Jeppesen er ansat som facilitator og til at udføre enkelte opgaver med sponsorer til nogle events.

 

Motionsafdelingen:

 

Det er sidst på sæsonen og julearrangementerne er klar.

 

Afdelingen forbereder sig til den forestående generalforsamling, hvor Karen ønsker at gå af som formand. Afdelingen holder generalforsamling den 10. februar 2016.

 

Afdelingens beretning ligger på hjemmesiden.

 

Løbsstyregruppen er ved at få et godt fodfæste. Og den nye struktur går den rigtige vej.

 

Tværidrætslig:

 

Der er god aktivitet i afdelingen.

 

Afdelingen deltog i ECCO march og hele overskuddet gik til tv-afdelingen.

Afdelingen har afholdt en hyggelig aften med æbleskiver.

 

 

 

Klubhuset:

 

Erik informerede om, at der manglede deltagere til juleløbet.

 

De nye hvidevarer og div. køkken udstyr er installeret.

 

Bladudvalg:

 

Birgit udtrykte ønske om, at hovedafdelingen har en samlet holdning omkring klubbladet til generalforsamlingen.

 

Der blev debatteret omkring klubblad og den tidligere beslutning fastholdes.

Det blev besluttet, at der igen forslås vedtægtsændringer til generalforsamlingen.

 

Ad) 4.

Eventuelt

 

Hans-Henrik spurgte til fornyelse af DHL-kontrakt, som er for 3 år.
Dette skal Klaus og Hans-Henrik snakke om ved årsskiftet.

 

I forbindelse med samarbejdet med HCA-marathon vedr. Odense by- & broløb 2016, ønskede Klaus, at Karen Høybye og Jørgen Bendix Petersen deltager ved mødet den 21. december 2015.

 

Følgende datoer blev vedtaget til afholdelse af generalforsamlinger:

 

Atletik, 9. februar 2016

Motion, 10. februar 2016

Gymnastik, 11. februar 2016

Tværidrætslig, 15. februar 2016

Hovedafdelingen, 25. februar 2016

 

Næste møde i Hovedbestyrelsen er:

Tirsdag den19.01-2016 kl. 18.30, Jørgen Bendix står for mad til mødet.

 

 

 

Referent: Anette Rasmussen Den 08.12.2015

Referatet er godkendt den 05.01.2016