Odense Gymnastikforening
Oplevelse – Glæde – Fællesskab

REFERAT AF HOVEDBESTYRELSESMØDE

TIRSDAG DEN 10. juni 2014

 

 

Til stede: Jørgen Bendix Petersen, Morten Schreiner, Annette Pedersen, Claus S. Nielsen, Karen Høybye, Mogens Nielsen, Klaus Winther, Erik Larsen, Bent Jacobsen, Thomas Juul Hansen og Anette Rasmussen.

 

Afbud: Alex Tesch

 

Dagsorden:

 

1. Postgennemgang og meddelelser

2. Hovedafdelingen, herunder økonomi

3. Korte referater fra afdelingerne:

      Gymnastik

      Atletik

      Motion

      Tværidrætslig

      Klubhuset

      Bladudvalget

4. Eventuelt.

 

 

 

Ad) 1.

Postgennemgang og meddelelser:

 

Jørgen deltog på vegne af OGF ved Jane Jeginds 40 års fødselsdags reception.

 

Jørgen opfordrer igen til, at der ryddes op på hjemmesiden.

 

Jørgen oplyser, at han ikke ønsker at stille op som formand til næste generalforsamling.

 

Ad) 2.

Hovedafdelingen, herunder økonomi:

 

Første juni, blev regnskabet afleveret til Odense kommune.

Vi har modtaget 2. lokaltilskud af i alt 3.

 

Morten har igen hørt fra Marie Nygaard fra advokatfirmaet vedr. tinglysningen.

Alle involverede, vil blive indkaldt til at møde hos advokatfirmaet og underskrive vitterlighedserklæring. Og div. manglende bilag skal sendes og underskrives.

 

Karen oplyser, at energiudvalget ikke har haft tid til at mødes endnu. Det aftales, at udvalget skal prøve, om de kan finde tid til at mødes inden næste hovedbestyrelsesmøde.

 

Ad) 3.

Korte referater fra afdelingerne:

 

Gymnastikafdelingen:

 

OG-dag 29. marts var en stor succes med 350 gymnaster og 700-800 tilskuere og gæstehold fra Flemming Efterskole.

 

Til EM i tumbling vandt vores seniorer sølv for herrehold og individuelt en finaleplads til Johanne Nørby. Vi er med helt fremme internationalt.

 

Hold-DM i tumbling gav guld til både herrer og damer samt flere medaljer i både mini- og juniorrækkerne.

 

Junior-DM, gav flotte resultater med 3 guldmedaljer og mange sølv og bronze medaljer.

OGF er igen mest vindende klub.

 

Kvindeløbet gik rigtig godt og var en god dag, men vi mangler flere deltagere.

 

OGF, Bolbro-gymnasterne og TPI, har i samarbejde stået for et stort fælles senior-DM i gymnastik, med stor succes på både det sportslige og arrangement-mæssige. DGF har tilkendegivet stor tilfredshed.

I tumbling fik vi både guld, sølv og bronze til seniorherrerne og guld i seniordame-rækken.

Trampolin fik også nogle gode resultater.

 

Vi er næsten færdige med sommergymnastik med 65 børn og i uge 27 holder vi gymnastikskole med 50 tilmeldte børn.

 

I uge 27 er vi værter for en landsholdstrampolinlejr, hvor vi har haft problemer med at finde overnatningsmulighed, og derfor har bedt om at måtte bruge klubhuset til dette formål. I den forbindelse havde vi en lille debat, om holdningen til brug af klubhuset til overnatninger, så det ikke tager overhånd. Og vigtigheden af, at have styr på tilladelse fra brandvæsnet. Dette har Thomas styr på.

Karen foreslår, at vi har en drejebog liggende til f.eks. overnatninger o.l. med brandveje, plantegninger o.l. til brug også i fremtiden. Mogens vil få fat i plantegninger til fremtidig brug.

 

Den 14. juni holder afdelingen afskedsreception i Midskov for Daniel, der har været gymnast og træner i OGF i mange år. Daniel tager til Island for at virke som træner.

 

Atletikafdelingen:

 

Der er sket meget. Der er større og større opmærksomhed fra dansk atletik forbund. Der er tale om, at de vil lave 6 nye kraftcentre og at det ene skal ligge i Odense.

 

Der er skåret ned på udgifterne ved stævner udenbys. Bl.a. for at lave bedre fællesskab, når man er af sted til stævner.

 

Claus spørger til status på hjemmesiden. Er en ny på vej? Bestyrelsen svarer, det ikke er meningen, at vi skal have en ny hjemmeside, men den skal ændres, og der kommer et udspil fra Partner House.

 

Afdelingen har et opslag ude på en administrationsmedarbejder 15 t. om ugen. Planen er, at denne medarbejder skal sidde på løbskontoret og samarbejde med Klaus og løbskontoret. Derfor skal hovedbestyrelsen også have indflydelse på ansættelse af denne person. Det er atletikafdelingen der betaler lønudgifterne.

 

Atletikafdelingen mangler hænder til opgaver i afdelingen, derfor er der lavet et udvalg der skal samle informationer til et register med hjælpere.

 

Emil og Simone har lavet rigtig gode resultater. Simone er tæt på EM-krav.

 

Der er mange, der laver gode resultater, som medfører at de opnår kravene, der giver tilladelse til udlandsstævner.

 

 

 

 

Motionsafdelingen:

 

Der har været travlt.

 

Schouløbet i Langesø gik godt med ok deltagelse.

Motionsdagen gik rigtig godt, tak for hjælpen. Måske bliver der også en til næste år.

 

Grundlovsarrangementet gik også godt, og var rigtig hyggeligt.

 

Tværidrætslig afdeling:

 

Bridge er oppe at køre igen. Starter til sep. på normal vis.

 

Mail vedr. Bolbro-dage, som forelægges bestyrelsen.
Motion vil måske deltage, gymnastik deltager ikke. Det opfordres til, at det måske ville være en god ide for tv-afdelingen at deltage.

 

Bestyrelsen arbejder stadig med konsulent fra Odense kommune.

 

Klubhuset:

 
Erik spørger til udvidelse af lager og garderobe. Klaus forklarer, at det har været en rigtig travl periode.

Karen spørger til nye gryder i køkkenet.
Erik opfordres til, at opsummere udstyret i køkkenet.

 

Bladudvalget:

 

Der har ikke været den store opbakning til bladet. Ved deadline, var der kun indkommet to en halv side fra tv-afdelingen.

Det har også været et dårligt tidspunkt for deadline, et meget travlt tidspunkt for de fleste afdelinger.

 

Udvalget har alligevel fået samlet 20 sider ind til dette blad.

 

Eventyrløbet:

 

Klaus fortæller, at der var 23.080 deltagere. Med mange eftertilmeldinger, som gav stort manuelt arbejde.
Der var næsten udsolgt af startnumre. Fantastisk.

Klaus tror på et rigtig godt resultat, måske historiens bedste.

Der har ikke været nogen dårlig kritik efter løbet.

 

 

Ad) 4.

Eventuelt

 

Thomas spørger om muligheden for at få et rum stillet til rådighed til instruktører. Hvor de, der kommer direkte fra skole, har mulighed for at opholde sig, lave lektier og opbevare deres ting.

 

Klaus er blevet kontaktet af skøjteklubben, om de evt. kan leje gymnastiksalen i uge 29-30, hvor de har et arrangement.
Der kan være et problem, da atletikafdelingen også bruger salen i nogle af disse tider. Claus vil undersøge, om det kan lade sig gøre.

 

Mogens spørger til indvielse af det sidste atletikrum. Claus ved ikke noget endnu.

 

Thomas spørger Karen, om de har taget stilling til, om gymnastikafdelingen kan låne gymnastiksalen i motionsafdelingens tid om mandagen til næste sæson.
Karen svarer, at de ikke har haft det oppe på møde endnu. Og hun er bekymret for, at de så ikke får den tid tilbage igen.

Thomas foreslår, at det er en fast aftale om at låne salen frem til sommer 2015. Dette er Karen positiv overfor, og vil melde hurtigt tilbage til Thomas.

 

Klaus minder om den kontrakt, der er lavet med Niels, og at han skal have en samtale med bestyrelsen efter Eventyrløbet.

 

Næste møde i Hovedbestyrelsen er:

Tirsdag den 2. september 2014

 

 

Referent: Anette Rasmussen Den 10.06.2014

Referatet er godkendt den. 25.06.2014