Odense Gymnastikforening
Oplevelse – Glæde – Fællesskab

REFERAT AF HOVEDBESTYRELSESMØDE

TIRSDAG DEN 11. marts 2014

 

 

Til stede: Jørgen Bendix Petersen, Morten Schreiner, Annette Pedersen, Claus S. Nielsen, Alex Tesch, Karen Høybye, Mogens Nielsen, Klaus Winther, Erik Larsen, Bent Jacobsen, Thomas Juul Hansen og Anette Rasmussen.

 

Dagsorden:

 

1. Postgennemgang og meddelelser

2. Hovedafdelingen, herunder økonomi

3. Korte referater fra afdelingerne:

      Gymnastik

      Atletik

      Motion

      Tværidrætslig

      Klubhuset

      Bladudvalget

4. Eventuelt.

 

 

 

Ad) 1.

Postgennemgang og meddelelser:

 

Jørgen byder de ny bestyrelses medlemmer velkommen.

 

Jørgen savner, at der meldes tilbage til afdelingerne om, hvad der sker i hovedafdelingen. Jørgen henviser bl.a. til den debat, der var omkring klubbladet til generalforsamlingen.

Der debatteres generelt om generalforsamlingen.

 

Jørgen beder om, at gamle aktiviteter fjernes fra hjemmesiden.

 

De store arrangementer, div. løb, skal til at starte nu.

 

Klaus kommenterede, at det er ærgerligt, at Bent Jakobsen fik nålen. Da han har fået den for mange år siden.

 

 

Ad) 2.

Hovedafdelingen, herunder økonomi:

 

Morten beklager, at der var computerproblemer til generalforsamlingen.

 

Tinglysningen er stadigvæk ikke gået igennem, der mangler stadig lidt materiale fra afdelingerne.

 

Morten redegør for, hvor store omkostningerne i foreningen er pr. medlem.
Kr. 404,- pr. medlem i 2013.

Og gennemgår indtægter og udgifter for 2013.

 

Der stilles spørgsmål til de beløb, der fremgår i det fremlagte regnskab til generalforsamlingen. Og det debatteres derefter, om disse er tilstrækkelige.
Der foreslås, at regnskabet fremover skal være mere uddybende. Dette vil Morten overveje til næste år.

 

Karen spørger til, om vi mangler penge. Og foreslår, at der skal laves et møde kun med økonomi på dagsordenen.

 

Debat om økonomien i dagligdagen.

 

Det aftales, at holde et møde torsdag den 27. marts, med hovedvægt på økonomi.

 

Ad) 3.

Korte referater fra afdelingerne:

 

Gymnastikafdelingen:

 

OG-dag 29. marts 2014, afholdes i hal 1.

De er begyndt at kigge på den nye sæson.

De skal hjælpe til ved fælles DM, inden for næsten alle gymnastikdiscipliner, som afholdes i Odense.

De planlægger træningslejre i Midskov. Og klargøring i Midskov er i fuld gang.

De er begyndt at kigge på nye klubdragter fra Adidas.

Atletikafdelingen:

 

Den nye bestyrelse har konstitueret sig.

De er ved at bestille nyt klubtøj.
Claus vil gerne arbejde mod en samlet klubdragt til hele OGF.

Karen tilføjer, at de har designet deres egen dragt.

Claus fortæller, at deres dragt skal godkendes i dansk atletik.

De arbejder med en ny ungdoms strategi. For at holde på medlemmer hele vejen op.

Atletikken vil gerne have en fra bestyrelsen i koordinationsudvalget for idrætsparken. Thomas fortæller, at det udvalg ikke kun arbejder med den nye cykelarena.

Der kommer flere og flere medlemmer i ungdommen.

 

 

Motionsafdelingen:

 

Der arbejdes meget intenst med motionsdagen 10. maj. Det skal annonceres i eventyravisen. De vil gerne have fat i nogle flere cykelfolk. Hele huset skal gerne summe af forskellige aktiviteter hele dagen. Foredrag og workshops.

Karen laver små postkort som reklame til løb, cykling og div. aktiviteter.

Medlemsaften 2. april, møde for at få input til løbeaften.

Arbejder stadig på ny struktur.

 

Tværidrætslig afdeling:

 

Der er stadig problemer med bridgeaftnerne. Det er specielt 2 par, der skaber problemerne pga. prisstigning på 5 kr. pr. aften.

Det gav også problemer til generalforsamlingen.  Og der har været krisemøde.

Det skaber uro i afdelingen.

 

 

Klubhuset:

 

Erik har ikke noget at sige.

 

 

Bladudvalget:

 

Det første blad er sat i søen. Karen lavede et stort arbejde med det første blad. Og næste gang vil udvalget selv prøve at lave bladet.

 

Der snakkes lidt om bladet og størrelsen ved printning. Og andre holdninger til det nye blad.

 

Morten foreslår, at man til orientering sender en mail ud til medlemmerne, når bladet udkommer?

 

Vi holder ved vores beslutning om, det nye elektroniske blad. Efter at have talt det igennem igen.

 

Ad) 4.

Eventuelt

 

 

 

 

Næste møde i Hovedbestyrelsen er:

Torsdag den 27. marts 2014

 

 

Referent: Anette Rasmussen Den 11.03.2014

Referatet er godkendt den . . 2013