Odense Gymnastikforening
Oplevelse – Glæde – Fællesskab

REFERAT AF HOVEDBESTYRELSESMØDE

MANDAG DEN 19. januar 2015

 

 

Til stede: Morten Schreiner, Annette Pedersen, Karen Høybye, Mogens Nielsen, Klaus Winther, Erik Larsen, Thomas Juul Hansen og Anette Rasmussen, Lone Ellegaard.

 

Afbud:       Alex Tesch, Claus S. Nielsen, Jørgen Bendix Petersen, Bent Jacobsen

 

Det oprindelige bestyrelsesmøde dd. er aflyst pga. mange afbud.

 

De fremmødte bestyrelsesmedlemmer afholdt et kort møde på ca. halvanden time, hvor følgene emner blev debatteret:

 

-        Karens oplæg til vedtægtsændringer.

-        Bestyrelsens holdning til Troels Troelsen som kandidat til posten som formand i hovedbestyrelsen.

-        Indholdet og arbejdsgangen på bestyrelsens møder.

-        Forslag til formandskabet.

 

Det blev besluttet, at afholde nyt bestyrelses møde torsdag den 5. februar 2015 kl. 18.30 i klubhuset.

På dette møde, skal Karens oplæg vedr. vedtægtsændringer med i dagsordenen.

 

 

Mandag den 19. januar 2015 kl. 18.30.

 

 

Referent: Anette Rasmussen, den 19.01.2015

Referatet er godkendt den 02.02.2015