Odense Gymnastikforening
Oplevelse – Glæde – Fællesskab

 

   

Styregruppen - de styrer det hele

Bag Eventyrløbet står en styregruppe på 9 mand, der koordinerer alle aktiviteter på løbsdagen og sørger for at skaffe hjælpere nok til det store motionsarrangement. De deltager året rundt i møder, tilrettelæggelse og forberedende arbejde forud for selve løbsdagen.

Hvert medlem har en række primære arbejdsområder, men styregruppen fungerer i høj grad som et team, hvor medlemmerne hjælper til hos hinanden, når det kræves.                                          

Klaus Winther 0672.jpg

Klaus Winther

Løbsleder og formand for

Styregruppen                                           

Carl Pedersen 0604.jpg   Maiken Knudsen 0661.jpg    Kurt Høybye 0618.jpg   

Carl Pedersen                           Maiken Knudsen                       Kurt Høybye                                  

Har været med siden 1978      Har været med siden 2011     Har været med siden 2000.   

- Målområdet og tidligere leder                            - Logistik- og pladsansvarlig                                  - Opsætning af hegn og båse                  

  af tidtagningen                                                      - Kunde- og leverandørkontakt                             - Skiltning på hele Eventyrområdet                                                                                       

- Brandforhold og sikkerhed                                - Koordinering af oprydning

                                           

Karen Høybye 0679.jpg   Birgit Nancke FW1132.jpg   Morten Schreiner 0647.jpg 

Karen Høybye                              Birgit Nancke                                Morten Schreiner 

Har været med siden 2000          Har været med siden 1991               Har været med siden 2000

- Koordinering af hjælpere                   - Koordinering og afvikling af børneevent        - Leder fortræningen    

- Speaker på 5km starterne  

Ruth Wittrup 0636.jpg  Stein Borgtoft 0653.jpg

Rutt Wittrup                             Stein Borgtoft                                                                                                 

Har været med siden 2012              Har været med siden 2010                                                                                                

 - Koordinering af mad                                        - Ansvarlig for væskedepot