Odense Gymnastikforening
Oplevelse – Glæde – Fællesskab

 

   

Styregruppen - de styrer det hele

Bag Eventyrløbet står en styregruppe på 10 mand, der koordinerer alle aktiviteter på løbsdagen og sørger for at skaffe hjælpere nok til det store motionsarrangement. De deltager året rundt i møder, tilrettelæggelse og forberedende arbejde forud for selve løbsdagen.

Hvert medlem har en række primære arbejdsområder, men styregruppen fungerer i høj grad som et team, hvor medlemmerne hjælper til hos hinanden, når det kræves.                                              

                                                     Klaus Winther 0672.jpg

                                                     Klaus Winther

                                                     Løbsleder og formand for Styregruppen

                                                  

Carl Pedersen 0604.jpg   Maiken Knudsen 0661.jpg   Erik Larsen 0658.jpg 

Carl Pedersen                              Maiken Knudsen                             Erik Larsen

Har været med siden 1978              Har været med siden 2011                 Har været med siden 1983

- Målområdet og tidligere leder       - Logistik- og pladsansvarlig               - Pladsformand m.m.

  af tidtagningen                            - Kunde- og leverandørkontakt

                                                    - Brandforhold og sikkerhed        

    

Kurt Høybye 0618.jpg   Karen Høybye 0679.jpg   Morten Schreiner 0647.jpg 

Kurt Høybye                                 Karen Høybye                               Morten Schreiner   

Har været med siden 2000.              Har været med siden 2000               Har været med siden 1991      

- Opsætning af hegn                        - Koordinering af hjælpere til            - Leder fortræningen

  og opmarchbåse                              startområdet                                - Fordeler vejviserne  

- Skiltning på hele Eventyrområdet    - Speaker på 5km starterne

- Koordinering af oprydning              - Koordinering af oprydning 

Birgit Nancke FW1132.jpg   Ruth Wittrup 0636.jpg   Stein Borgtoft 0653.jpg 

Birgit Nancke                              Rutt Wittrup                                Stein Borgtoft

Har været med siden 2014               Har været med siden 2012              Har været med siden 2010

- Koordinering og afvikling af            - Koordinering af mad                     - Ansvarlig for væskedepot 

børneevent