Odense Gymnastikforening
Oplevelse – Glæde – Fællesskab

Du kan spille billard i klubhuset

Der spilles billard een gang ugentlig i vinterhalvåret.

Torsdag kl. 9.30 - 12.00 i Klubhuset, Stadionvej 43.

Kun medlemmer af OGFs Tværidrætslig Afdeling kan deltage.

Deltagerprisen er pt. 20 kr.- pr. måned.