Odense Gymnastikforening
Oplevelse – Glæde – Fællesskab

Arrangementer

VINTERVANDRINGER

De alternative lørdagsture gentages i vinteren 2017/2018.

Turene er 9-11 km og starter alle kl. 10.00 fra følgende steder.

Lørdag den 3. februar 2018  -  Tarup-Davinde.

Mødested: Udlodgyden 52, Davinde

Lørdag den 3. marts 2018  - Hollufgård-Allerup Gamle Have.

Mødesed: Hollufgård.

Lørdag den 7. april 2018  - Torø ved Assens.

Mødested: ved Assens Rådhus, Rådhus Alle 5, Assens

Efter vandringen spiser vi den medbragte madpakke,

derefter skal vi besøge Ernst Samlinger,

Tv.afdelingen betaler entreen.

Alle turene er førte vandringer - alle følges ad og samkørsel kan aftales.

Kontaktperson

Birte Hviid       tlf. 20 95 51 11

         GENERALFORSAMLING

Indkaldelse til Tv. afdelingens årlige generalforsamling

i OGF`s Klubhus, Stadionvej 43, 5200  Odense V

        Mandag den 5. februar 2018 klokken 20.00.

Dagsorden

    1. Valg af dirigent

    2. Formandens beretning

    3. Kassereren  fremlægger afdelingens regnskab for 2017 til godkendelse

        samt budget for det kommende år til orientering

    4. Fastsættelse af kontingent fra 1. marts 2018

    5. Behandling af eventuelle indkomne forslag

                Forslag skal indsendes til formanden senest 8 dage før generalforsamlingen

    6. Valg til bestyrelsen

                På valg er:

                Kasserer Birte Hviid

                Bestyrelsesmedlem Lily Christiansen

                Bestyrelsesmedlem Bodil Sørensen

                Bestyrelsesmedlem Henny Møller

                Best.suppleant Henny Hansen

                Best.suppleant Birthe Møller

                Medlem til klubhuset i Bolbro Gerda Rasmussen

               Revisor Kirsten Nielsen

               Revisor Tina Byrgesen

               Revisorsuppleant Lotte Renbo Andersen

     7. Eventuelt

      §6.3  I vedtægterne siger:

      Forslag om vedtægtsændringer skal stilles af mindst 10 medlemmer eller af bestyrelsen.

      "Forslagene skal indsendes skriftlig senest 8 dage før generalforsamlingen til formanden"