Odense Gymnastikforening
Oplevelse – Glæde – Fællesskab

Ungdoms-atletik (12-15 årige)

Vi plejer at dele holdet op i en 12-13 årige gruppe og en 14-15 årige gruppe.
Der trænes stadig to gange pr. uge med en generel træning. Dog vil det være muligt (efter aftale) at træne med disciplingrupperne 1 gang pr. uge - under forudsætning af at der også trænes med ungdomsatletikgruppen.

Træningen er stadig baseret på en generalisering af atletikkens discipliner, da en tidlig specialisering  ikke vil være til gavn for den senere udvikling inden for sport. Modsat mange andre sportsgrene, så arbejder atletikken ud fra princippet om sen specialisering for at man ikke skal blive for ensidigt udfordret - dermed “skævt” proportioneret krop.


Specielt, for de 12-13 årige, er der et “åbent vindue”, hvor hurtigheden kan udvikles. Ved træningen øges bevidstheden om specialteknik og der trænes til at kunne vænne kroppen til hård træningen. Din træner kan vejlede dig om det du bør spise, for at opnå mere optimale resultater.

Hos de 12-15 årige fokuseres der mere på styrke og konditionsdelen samtidig med, at der bruges tid på at lære atletikkens bevægelsesmønstre og grundmetodikker inden for løb, spring og kast. Alle får her et bredt kendskab til de forskellige atletikdiscipliner og får mulighed for at specialisere sig lidt mere i de enkelte øvelser.

Generel info om træning

I atletik arbejder vi ud fra “ATK”-princippet - dvs. aldersrelateret træningskocept. Det betyder at du laver præcis den træning, der passer allerbedst til din alder, så dine motoriske udfordringer passer til din alder og kravene ikke er højere end din alder formår. 

Dine trænere har fået kurser i klubben, af Dansk Atletik Forbund og Danmarks Idræts Forbund - så de ved hvad de laver.
Når du har fået styr på atletikkens discipliner får mulighed for at deltage i stævner 5-10 gange om året.

Hvornår trænes der?

Mandage kl. 17:00-18:30

Onsdage kl. 17:00-18:30

Hvem er trænerne?

Louise Malmqvist 

Patricia Deleuren

Steffen Mertov

Elisabeth Dorsche

Rasmus Jensen

Træningen starter op efter sommerferien mandag d. 14 august.


Skolernes kalender følges - dvs. i uge 42 (efterårsferien) er der ikke træning. Det samme gælder i juleferien, påsken, St. Bededag, Kr. Himmelfart og sommerferien.
Efter aftale med trænerne, kan der arrangeres træning i skolernes ferie - spørg din træner.

Hvor trænes der?

Sommertræning på atletikstadion foregår efter påskeferien til efterårsferien - Atletikstadion på Stadionvej
Vintertræning i TE arena foregår efter efterårsferien til påskeferien - TE Arena på Møllemarksvej (indgang ved rundkørslen og gå under cykelbanen)

Fredage er dog fra klubhuset om vinteren og evt. hygge efter træningen.


“Like” os på Facebook - facebook.com/OdenseAtletik
“Følg” os på Instagram - instagram.com/Odense_Atletik
Se videoer på Odense Atletiks Youtube-kanal

For yderligere informantion 

Kontakt: Line Lykkehøj Albertsen
Telefon: 20 24 65 85 
E-mail: ungdom.atletik@ogf.dk