Odense Gymnastikforening
Oplevelse – Glæde – Fællesskab

Årets OGF`er 2018

Årets OGF'er 2018

Årets OGF´er 2018

Hvem skal være "Årets OGF´er" 2018?"

Det kan du være med til at bestemme ved at indsende dit forslag til en kandidat, som du mener har gjort sig fortjent til den ærefulde titel i det forløbne år.

Det kan være en klubkammerat, som har ydet en ekstraordinær indsats i løbet af 2018 enten som leder eller menig hjælper ved årets arrangementer eller blot en, der med sin væremåde, humor og sociale engagement hart betydet meget for andre  medlemmer.

Sendt dit forslag med begrundet motivering til Claus Falkenby på kingfalk@email.dk senest 31. januar 2019, hvorefter den gamle serieløbskomité samles og beslutter sig til hvem, der skal tildeles hæderen på generalforsamlingen i hovedafdelingen ultimo februar.

PS. Det er i øvrigt sidste gang den gamle serieløbskomité står for uddelingen. I det forgangne år er et af medlemmerne, Erik Larsen, død, og vi andre er ved at være godt oppe i årene, men vi håber, at andre vil tage over, så traditionen kan føres videre.