Odense Gymnastikforening
Oplevelse – Glæde – Fællesskab

Årets OGF´er 2022 blev Carl P.

Odense, 24. februar 2023

På Hovedafdelingens generalforsamling blev årets OGF´s 2022 kåret.

Valget faldt, helt fortjent, på Carl Pedersen, i daglig tale kaldet Carl P.

Blandt de mange fine ord i indstillingen skal fremhæves:

Carl Pedersen har vist sig som leder og hjælper i mange sammenhænge i klubben. Som den eneste har han siddet i Eventyrløbets styregruppe siden starten i 1978, og trods sine 80 år hjælper han stadig til i målområdet hvert år.

Carl har også haft en stor finger med i spillet i forbindelse med afviklingen og tidtagningen i Fyns ældste motionsløb Langesøløbet eller Schou-løbet, som det hedder i dag.

Som uddannet elektriker nyder klubben også godt af hans evner i DHL-stafetten, og han var tidligere med i den lille gruppe, som i en halv snes år 3 gange om året afviklede serieløbene ved universitetet.

Flere løb og arrangementer har nydt godt af Carl Pedersens hjælpsomhed. Han er måske ikke typen, der tager ordet i store forsamlinger, men han handler, hvor andre snakker. Noget mange politkere kunne lære noget af. 

Stort tillykke til Carl P med den fortjenter hæder.

cp.jpg
Carl P, th., får overrækt krus og erkendtlighed fra Jørgen Bendix.