Odense Gymnastikforening
Oplevelse – Glæde – Fællesskab

Alle i Bolbro får mulighed for at sætte aftryk på lokal aftale

Kære medlemmer

Byrådet har afsat i alt 22,9 mio. kr. til at styrke Bolbro med Provstegårdskolen som omdrejningspunkt.  Og I kan komme med forslag og idéer til den kommende aftale, som skal sikre at vi får et levende Bolbro.

Der er både penge til tiltag rundt omkring i Bolbro og til modernisering af Provstegårdskolen. Skal idrætslivet i Bolbro have bedre rammer? Skal der være bedre adgang til skolens lokaler efter lukketid? Skal der være flere muligheder for at samles på nye grønne områder i Bolbro?


Du kan dele dine forslag og idéer på
https://odense.dk/bolbro


Jeg håber I har lyst til at være med, så vi i fællesskab kan præge fremtidens Bolbro

Bolbro.jpg