Odense Gymnastikforening
Oplevelse – Glæde – Fællesskab

Odense Atletik/OGFs Støtte- og Elitekoncept

 

OA/OGF's bestyrelse har udarbejdet et Støtte- og Elitekoncept, som skal være med til at skabe overskuelige rammer for, hvordan OA/OGF kan støtte den enkelte aktive i arbejdet mod bedre resultater.

 

  • Formålet med konceptet er at skabe så gode forhold som muligt for den enkelte aktive i tilrettelæggelsen af træning og konkurrence, således at så mange som muligt kan etablere sig i den danske top-elite og kvalificere sig til internationale mesterskaber.

 

  • Baggrunden for konceptet har dels været et ønske fra flere af klubbens aktive, og dels et ønske fra klubbens side om at få mere overskuelige/synlige rammer for, hvordan klubben kan støtte de aktive bedst muligt, og hvad klubben forventer af den aktive i forhold til denne støtte.

 

  • Konceptet skulle gerne være med til at belyse, hvad den enkelte aktive kan forvente sig af OA/OGF og samtidig belyse, hvilke krav og forventninger, OA/OGF har til den enkelte aktive.

 

  • Grundlaget for, at OA/OGF har økonomi til at realisere dette elite- og støttekoncept er, at klubben også i fremtiden kan opnå indtægter ved at arrangere løb/stævner.

 

Det indskærpes derfor, at de aktive der modtager støtte, hjælper til i et rimeligt omfang ved afviklingen af de fremtidige løb/stævner, som OA/OGF er vært for. Nærmere information omkring forventninger, støtte og tilskud kan findes under "Tilskuds regler".

 

OA/OGF yder særligt støtte til klubbens medlemmer der har opnået N-kravet i følgende grupper:

  • Europæisk subelite
  • National elite
  • Boblere 1 år
  • Talent U23

 

Opfyldelse af N-krav i en af ovenstående grupper gælder for resten af sæsonen, hvori man har opnået kvalifikationen + næstkommende sæson. Opnår man kvalifikation i løbet af en sæson, er man ikke automatisk berettiget til den fulde støtte i den indeværende sæson, men kun en del der svarer til den tid, der resterer af sæsonen. Bestyrelsen kan bede om at se en plan for f.eks. 3 år frem i tiden.

 

Bestyrelsen kan i tilfælde, hvor den aktive - som følger af skade eller andet - ikke har haft mulighed for at vise sit reelle niveau, vurdere, om den pågældende bør indplaceres i en højere gruppe, end resultaterne i den forrige sæson reelt berettiger til.

Man er i ”bobler” gruppen 1 år af gangen, hvis man har fremgang fra år til år. 

 

Eliteudvalget skal årligt afsætte et beløb til eliteudviklingen.

Med venlig hilsen

OA/OGFs Bestyrelse