Odense Gymnastikforening
Oplevelse – Glæde – Fællesskab

Tilskuds regler

Udtagelsesstævner sidestilles med mesterskabsstævner

Ved stævner udenfor vores stævneplan betaler OA/OGF startpenge og intet andet.

Eftertilmeldelser betales af atleten selv.
Ved udeblivelse uden grund er der selvbetaling.

Stævner som støttes er markeret med *
Stævner som er markeret med ** er kør selv. (eks. Nålestævner, ABC stævner)
Stævner som er markeret med ** * er weekend stævner hvor overnatning dækkes helt og forplejning pr. dag udover morgenmad med max kr. 150

Billigste transport betyder samkørsel når det er muligt. Hvis man vælger at køre selv og der er mulighed for samkørsel er det for egen regning.

Forplejning ved mesterskaber er i henhold til tilskudsregler pr. dag kr. 150 max.

Hvis udgiften afholdes af atleten selv. Ved forplejning fra Klubben lægges der budget pr. tur af den ansvarlige/bestyrelsen.

Ved ansøgning betyder at der skal laves en ansøgning til bestyreslen senest deadline for stævnet. Der beviliges ikke penge når stævnet er afholdt.

Ved klubture kan der forekomme egenbetaling som fremgår af indbydelsen.

Ved mesterskabsstævner for senior skal atletens start godkendes af træneren samt formanden for seniorudvalget før tilmelding.

Tilskuds regler Odense Atletik/OGF 30.11.2013.