Odense Gymnastikforening
Oplevelse – Glæde – Fællesskab

Aftale om sponsering

Bestyrelsen har besluttet, at klubbens atleter også gerne må søge egne sponsorer og sponsorater.

Der er dog visse betingelser og regler, der skal opfyldes, hvad angår tøj.

 

Desuden skal atleterne stille op for Odense Atletik/sponsornavn til diverse løb.

Her gengives Dansk Atletik Forbunds regler for reklamer på beklædning:

§ 16.4

REKLAMER PÅ BEKLÆDNING

§16.4.1

Reglerne omfatter reklamer på konkurrencedragt, overtræksdragt, sportstasker og andet personligt udstyr.

§16.4.2

Det er ikke tilladt under konkurrence at bære nogen anden form for reklame, end den, der følger af disse regler

§16.4.3

Beklædningsfirmaets logo eller påskrift er ikke omfattet af disse regler

§16.4.4

Sponsoraftaler for reklamer på klubbeklædning (konkurrencedragt og overtræksdragt) kan udelukkende indgås af klubber under Dansk Atletik Forbund - ikke af individuelle udøvere. Klubben kan dog godt indgå aftaler gældende for individuelle udøvere under forudsætning af, at disse er indforstået med aftalerne og de dermed forbundne vilkår.

§16.4.5

Såfremt en udøver nægter at bære en bestemt reklame, er dette alene en sag mellem den pågældende og vedkommendes klub, der har indgået aftalen. Den enkelte idrætsudøver, der ikke ønsker at bære den aktuellereklame, må i givet fald anvende dragt uden reklamer.

§16.4.6

En sponsoraftale indgået af en klub må ikke indeholde betingelser, der binder en udøver til brug af fodtøj ellerredskaber fra bestemte producenter, hvorimod aftalen godt kan stille betingelser vedr. anvendelse afklubdragt og overtræksdragt.

§16.4.7

Aftaler skal indgås på Dansk Atletik Forbunds formular (se nedenfor) og indsendes til forbundet af klubben.

Aftaler skal indgås for et afgrænset tidsrum og er først gyldige fra den dato, de er godkendt af Dansk Atletik Forbund.

§16.4.8

Det er den enkelte klubs ansvar at påse, at den indgåede sponsoraftale overholdes. Dansk Atletik Forbund erved sin godkendelsespåtegning ikke aftalepart og er ikke økonomisk ansvarlig over for nogen afaftaleparterne.

§16.4.9

Der må på konkurrencedragten forekomme sponsornavne/logoer, såvel foran som bagpå på dragten, på overkroppen og/eller underkroppen. Det er op til den enkelte klub at afgøre antal og størrelse af eventuellesponsornavne/logoer, dog skal klubdragten være genkendelig, og det skal være muligt at bære startnummer i konkurrencer, hvor dette er påkrævet.

§16.4.10

Der er ingen begrænsninger for antal og størrelse af sponsornavne/logoer på overtræksdragten.

§16.4.11

På andet personligt udstyr, såsom sportstasker, pandebånd, huer, handsker, briller, solbriller og håndledsbånd, må forefindes producentens navn/logo

§16.4.12

Det er stævnearrangørens ansvar at påse, at der ikke benyttes reklamer, der er i strid med disse

bestemmelser.

Overtrædelser kan medføre nægtelse af start og eller fortsat deltagelse i det pågældende stævne, ogindberettes desuden til DAF, der tager stilling til eventuelle yderligere sanktioner. Hvis en overtrædelseregistreres inden udøverens start i konkurrence, kan problemet dog normalt løses ved tildækning af ulovlig reklame med tape eller lignende.

PRAKTISK

Når du finder en sponsor, skal du udprinte blanketten nedenunder ud, og tage med til sponsoren. Når I har fundet ud af, hvordan trykket/logoet skal være, sendes et udkast til bestyrelsen sammen med den udfyldte blanket.

Bestyrelsen tager så stilling til ansøgningen og sender derefter videre til DAF.

20. januar 2010

På bestyrelsen vegne