Odense Gymnastikforening
Oplevelse – Glæde – Fællesskab

At være master i atletikmæssig sammenhæng betyder først og fremmest, at du skal være 30 år. I Danmark er man master fra det år, man fylder 30, internationalt er det fra det fyldte 35 år. Der findes en gruppeinddeling: 30-34 år, 35-39 år, 40-44 år, ect. 

I Odense Atletik har vi en lang tradition for master atletik (tidligere veteran-), og vi har vundet et stort antal holdmesterskaber. Individuelt har vi også klaret os flot, både nationalt og internationalt. Vi har det de seneste år til landsturneringen for masters stillet to mixhold, dvs. af begge køn, og som oftest også et rent kvindehold. Landsturningen består af to indledende runder, som regel på en hverdags aften i maj og juni og så en finale en søndag i september.

Vi lægger stor vægt på sammenhold og samarbejde, og vi har det godt sammen.

Vi har ikke faste træningstider, man laver oftest aftaler indbyrdes. I Odense Atletik har du mulighed for at træne på Odense atletikstadion i åbningstiden, samt benytte vore vægtlokaler efter forskrifterne. I vinter halvåret og i tilfælde af dårligt vejr trænes der i TE Arenaen. 

Du kan træne alene eller knytte dig til et af de eksisterende træningsmiljøer, ude som inde.

Med hensyn til stævner kan du foruden landsturneringen deltage individuelt i stævner kun for masters, f.eks. de vestdanske-, danske-, nordiske-, europæiske- eller verdensmesterskaber. Turneringsformen i landsturningen er lidt anderledes end for ungdom og seniorer, idet der gives flere point jo ældre man er, og at en kvinde scorer flere point end en mand for samme resultat.

Har du lyst til at holde dig i form i gode omgivelser med fine træningsfaciliteter og møde medlemmer fra alle aldersgrupper - Så kom og vær med!

Har du yderlige spørgsmål er du velkommen til at kontakte Finn Malchau, der selv er master i Odense Atletik. 

Finn Malchau - 60128353

På mastersudvalgets vegne

Poul Husum

Fælles træning for masters

 

Vi prøver at arrangere fælles træning for masters. Første gang er torsdag den 10. august kl. 16 - ca. 17:30. Der vil være mulighed for at deltage i en kort fælles opvarmning, hvorefter vi deler os i mindre grupper afhængig af, hvad man gerne vil træne og hvor mange der møder op. Hvis man vil vide mere, er man velkommen kontakte Finn på tlf. 60128353 eller Ole på tlf. 25728095