Odense Gymnastikforening
Oplevelse – Glæde – Fællesskab

Bilags liste

Der udbetales ikke godtgørelse og udlæg af kassereren, før skemaerne er udfyldt og vedhæftet de relevante bilag.

Skemaet kan afleveres til kassereren personligt, sendes eller lægges i postkassen ved indgangen til salen i klubhuset.

Udgiftsbilag

Behandlingsbilag - Husk relevante underskrifter

International stævne/træningslejr - Husk relevante underskrifter

 

Skema til refundering af transport - 2014 udgave, i excel regneark format.

 

Betyrelsen har besluttet at yde kilometer-godtgørelse efter KRAKs takster.