Odense Gymnastikforening
Oplevelse – Glæde – Fællesskab

Ekstraordinær generalforsamling - ny dato i november

Generalforsamlingen i OGF Hovedafdeling er udskudt til 25. november kl. 19.00.

Dagsorden følger senere

 

På bestyrelsens vegne

 

Morten Schreiner
Hovedkasserer