Odense Gymnastikforening
Oplevelse – Glæde – Fællesskab

Ekstraordinær Generalforsamling

Der indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling i 

 

 

Odense Gymnastikforening, Hovedbestyrelsen 

onsdag den 27. marts 2019, kl. 20.00 i Klubhuset

 

 

 

Den ekstraordinære generalforsamling afholdes jfr anmodning fremsat på Hovedafdelingens generalforsamling den 28. februar 2019.
Der indkaldes jfr. Vedtægternes § 6 og § 8. 


 

 

 

 

Dagsorden:

 

1.       Valg af dirigent.

2.       Valg af 3 stemmetællere som stemmeudvalg.

3.       Valg af formand

 

4.         Eventuelt.

 

 

Pbv

 

Annette Pedersen
Næstformand (fungerende formand)