Odense Gymnastikforening
Oplevelse – Glæde – Fællesskab

Standplads

Fællesteltet:

Eventyrløbet opstiller også i 2019 et stort fællestelt med borde og stole, hvor det er muligt at reservere stole/pladser til sine deltagere.

Pris: 100 kr. pr. stol/plads.

Bestillingen foretages online.

 

Det er også muligt at bestille bespisning i fællesteltet. For 110 kr. kan man købe en spisebillet til en lækker buffet. Buffeten er åben fra kl. 12.30 - 14.30.

 

Værdikuponer:

Igen i år tilbyder Eventyrløbet, at holdene kan bestille et antal værdikuponer à 30 kr., som på løbsdagen kan ombyttes til:

1 kold fadøl, en 0,5 liter sodavand, 1 medister m/brød eller 1 fransk hotdog.

Værdikuponer vil blive fremsendt sammen med startnumrene, hvorefter udlevering vil finde sted i vore salgsvogne på områderne.

Minimum bestilling er 20 værdikuponer og bestilles og betales sammen med holdtilmelding.

OBS: Ingen returret på ubrugte værdikuponer.

Bestilling af standplads:

Bestilling foretages online sammen med holdtilmelding eller manuelt til sekretariatet på den fremsendte bestillingsseddel.

Sidste frist for rettidig tilmelding og betaling er den 17. april 2019, hvorefter standplads ikke kan garanteres.

 

Oplysninger om tildeling af standplads udsendes sammen med startnummer fra den 15. maj.

Hold på minimum 20 deltagere kan bestille en standplads med eller uden eltilslutning. Standpladser forefindes i Højstrupparken,  på Cirkuspladsen, i UCL-parken samt på Idrætsparkens cykelparkering.

 

Ved online tilmelding/betaling koster pladserne:

600 kr. uden el.

1200 kr. med eltilslutning 0 - 10 amp.

1600 kr. med eltilslutning fra 11 amp.

1700 kr. med eltilslutning fra 11 amp. inkl. tilslutning af pølsevogn.

Kabel skal medbringes.

 

Teltstørrelse max. 36 m2.

 

Størrelse på standplads tildeles efter antal tilmeldte.

 

Transport til og fra Eventyrløbet

Transport på pladserne med biler er kun tilladt om onsdagen mellem kl. 09.00 og 20.00 og om torsdagen mellem kl. 7.00 og 8.00. OBS: Biler må ikke parkeres på arealerne.

 

På løbsdagen må udkørsel først finde sted efter kl. 15.30 og i Højstrupparken kun i retning mod Vermundsvej.

 

Vi er mange mennesker, så for at lette passagen må standpladser ikke indhegnes. Og vær opmærksom på, at salg fra standpladser i forbindelse med Eventyrløbet ikke er tilladt.

 

Hvis der benyttes grill på pladsen, skal nedenstående medbringes:

Grill med gas: CO2 (kulsyresne) slukker af typen 55 B Pulverslukker af typen 89 B

Grill med afbrænding af fast materiale: Trykladet vandslukker af typen 13 A Håndsprøjtebatteri