Odense Gymnastikforening
Oplevelse – Glæde – Fællesskab

Generalforsamling i OGF

Torsdag den 23. februar kl. 19:00 afholder Hovedafdelingen ordinær generalforsamling i klubhuset. Vi håber at se så mange OGF’ere som muligt.    

 

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af 3 stemmetællere som stemmeudvalg
  3. Hovedbestyrelsens beretning, herunder beretningerne fra klubhuset
  4. Kassereren fremlægger Hovedafdelings regnskab samt budget for det kommende år samt fremlæggelse af regnskab fra Klubhuset
  5. Behandling af eventuelt indkomne forslag
  6. Valg til bestyrelse og udvalg i ulige år:

 

Formand

Et bestyrelsesmedlem

En bestyrelsessuppleant

Formand for Klubhuset

2 revisorer

1 revisorsuppleant                 

7.   Eventuelt 

 

§ 6. stk. 3 i vedtægterne siger:  
”Forslag om vedtægtsændringer skal stilles af mindst 10 medlemmer eller af bestyrelsen.
Forslagene skal indsendes skriftligt senest 8 dage før generalforsamlingen til formanden”.