Odense Gymnastikforening
Oplevelse – Glæde – Fællesskab

Generalforsamling OGF Hovedafdeling 2021

Så er tiden igen til at vi kan mødes og dermed afholde generalforsamlinger.

Pga. Covid-19 skal du tilmelde dig.
Mundbind skal medbringes og en negativ corona-test (max. 72 timer) skal fremvises.

Hovedafdeling
Mandag den 21. juni kl. 18.30. Link til tilmelding
Dagsorden
Forslag til vedtægtsændringer

Vel mødt

Hovedbestyrelsen