Odense Gymnastikforening
Oplevelse – Glæde – Fællesskab

Opfølgning på klubmødet

Kære alle.

Rigtig godt nytår! Jeg håber I alle er kommet godt ind i det 2018, og at det bliver fyldt med fantastiske resultater.

D. 19. december afholdt vi klubmøde, og selv om vi selvfølgelig gerne havde set lidt flere deltagere, var vi meget glade for de positive og konstruktive kommentarer, som vi fik med på vejen. Vi blev støttet i vores tro på, at den klubudvikling på det organisatoriske plan, som vi er i gang med, fortsat er den rigtige vej at gå. Særligt er jeg glad for, at meget af den dokumentation om procedurer osv., som vi er i gang med at lave, blev taget godt imod. Disse er rigtig vigtige arbejdsredskaber i en forening, hvor det ellers kan føles uoverskueligt at påtage sig opgaver, og svært for dem, der har stor viden om 'hvordan tingene gøres', at uddelegere og dele den viden, de har. At få ting ud på flere hænder er meget vigtigt for os, og vi tror at det vil fjerne nogle frustrationer, som kan opstå, når få folk har rigtig mange opgaver. Både blandt medlemmer og blandt dem, der sidder med opgaverne.

Der kom flere konstruktive kommentarer på mødet. En af dem var rekruttering af nye medlemmer, og hvordan vi også kommer ud i yderområderne omkring Odense. Her ser vi skolesamarbejdet, som Andreas har fået sat i værk som essentielt. Både i form af at de kommer til os - men også via uddannelse af lærerne og på sigt også kontakt til de skoler, der ikke kun ligger i nabolaget.

Vi vil også have øget fokus på forældreengagement i ungdomsafdelingen. Dette var en anden kommentar, der kom på mødet. De unge trænere er presset, der er allerede mange børn i hver gruppe, og øget forældreengagement ville kunne aflaste dem i mange situationer. Selvfølgelig vil der konstant også arbejdes for at skaffe flere trænere til de unge.

En sidste kommentar fra de fremmødte, som er vigtig at nævne, var, at de ønsker sig endnu flere, der giver en hånd med. Der er ingen tvivl om, at der stadig er nogle få personer, der trækker et rigtig stort læs, især omkring vores arrangementer (og I skal have en kæmpe tak!!!), og vi håber, at vi med den bedre overskuelighed over opgaver i klubben kan få både andelen af medlemmer, der optræder som frivillige, samt det generelle antal øget. Vi er dog også meget glad for, at vi i det forgangne år har kunnet se flere give en hånd med, og vi har skabt nogle fantastiske arrangementer sammen, samtidig med at vi har hygget os - og først og fremmest har givet os selv gode vilkår for at dyrke den sport vi alle elsker!

Dette bringer os frem til det vi især gerne vil være bedre til her i klubben, og som ultimativt vi har sat som vision for klubudviklingen:

En anerkendende kultur mod fælles mål.

Vi er en klub, der gerne vil have sportslig succes, og en masse ting rundt omkring selve sporten skal opfyldes for at vi får det. Økonomien skal være god, så vores store løbsarrangementer skal køre. Ungdommerne skal have god træning, så de unge trænere skal på kursus - og det samme skal seniortrænerne. Administrationen af klubben skal der være styr på, så vi bl.a. kan få tilmeldt til stævner og sørge for klubture osv. Det meste af dette arbejde skal gøres af frivillige, og de skal have opbakning til deres opgaver. Derfor: Vær gode ved hinanden. Anerkend og giv et skulderklap til de personer, der lægger en frivillig indsats - både den lille gerning og det store læs. Hav respekt for hinandens forskelligheder, vi er mange individualister med vidt forskellige vilkår. Og sig til os, når I har forslag til, hvordan vi kan gøre det bedre.

Vi har en rigtig god klub - vi tror på, at vi kan gøre den endnu bedre, og at dette er vejen frem.

Nedenfor ses vores præsentation fra klubmødet, sommerens meningsmålingen, samt videoen, der fulgte med. Sidst men ikke mindst er der også udviklingsplanen, som vi i bestyrelsen fremover bruger som arbejdsredskab. Vi stræber efter så vidt muligt at overholde deadlines på denne, men der kan ske ting, der betyder, at vi må rykke lidt rundt eller udskyde - vi er jo også bare frivillige :) Løbende vil vi også lægge diverse procedurer og principper op, efterhånden som de bliver renskrevet.

På bestyrelsens vegne

Buster Nielsen

Her er præsentationen fra klubmødet d. 19. december