Odense Gymnastikforening
Oplevelse – Glæde – Fællesskab

OGF - Odense Gymnastik Forening - Anno 1880

Generalforsamling

 

Gymnastikafdelingen afholder ordinær generalforsamling i Klubhuset, Stadionvej 43, 5200 Odense V.

 

 

Torsdag den 6. februar 2020 kl. 19.30

 

 

Dagsorden:

 

1.         Valg af dirigent

 

2.         Formandens beretning

 

3.         Kassereren fremlægger afdelingens reviderede regnskab til godkendelse, samt frem-

            lægger budgettet for det kommende år.                                       

 

4.         Fastsættelse af kontingent for den kommende sæson

 

5.         Behandling af eventuelle indkomne forslag

 

6.         Valg til bestyrelsen

 

             Formand                                               Thomas Juul Hansen

             Bestyrelsesmedlem                             Claus Rasmussen                                                                       

             Bestyrelsesmedlem                             Susanne Larsen                       

             3 suppleanter                                       Marianne Juul Madsen          

                                                                             Anette Rasmussen

                                                                             Varkant

                    

             Klubhuset                                             Sonja Klingenbjerg

             2 Revisorer                                           Per Andersen                          

                                                                            Hanne Thorborg

             Revisorsuppleant                                Erling Juul Hansen                

 

7.          Eventuelt

 

Forslag til behandling under pkt. 4 og 5 skal indsendes skriftligt til formanden senest 8 dage før generalforsamlingen.

 

På bestyrelsens vegne

Thomas Juul Hansen