Odense Gymnastikforening
Oplevelse – Glæde – Fællesskab

Nyt fra Hovedbestyrelsen

Odense, 9. december 2021

Den nyvalgte hovedformand, Jørgen Knudsen, har valgt at trække sig fra posten efter seneste hovedbestyrelsesmøde. Hovedbestyrelsen bakker op om Jørgens beslutning. 


Hovedbestyrelsen i OGF