Odense Gymnastikforening
Oplevelse – Glæde – Fællesskab

Nyt fra Hovedbestyrelsen

Odense, 9. december 2021

Den nyvalgte hovedformand, Jørgen Knudsen, har valgt at trække sig fra posten efter seneste hovedbestyrelsesmøde. Hovedbestyrelsen bakker op om Jørgens beslutning. 


Hovedbestyrelsen i OGF

 

Nyvalg til bestyrelsen

På den ekstraordinære generalforsamling, torsdag den 25. november, blev flg. valgt ind i Hovedbestyrelsen: Formand: Jørgen G. Knudsen Sekretær: Sonja Jensen Referat kan ses HER     På bestyrelsens vegne   Morten Schreiner Hovedkasserer

Generalforsamling OGF Hovedafdeling 2021

Så er tiden igen til at vi kan mødes og dermed afholde generalforsamlinger. Pga. Covid-19 skal du tilmelde dig. Mundbind skal medbringes og en negativ corona-test (max. 72 timer) skal fremvises. Hovedafdeling Mandag den 21. juni kl. 18.30. Link til tilmelding Dagsorden Forslag til vedtægtsændringer Vel mødt Hovedbestyrelsen

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Hovedafdelingen

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling Odense Gymnastikforening, Hovedbestyrelsen, 27. februar, kl. 19.00 i klubhuset     Dagsorden jfr. vedtægternes § 6:   1.       Valg af dirigent. 2.       Valg af 3 stemmetællere som stemmeudvalg. 3.       Formanden for hovedbestyrelsen aflægger beretning for det forløbne år til