Odense Gymnastikforening
Oplevelse – Glæde – Fællesskab

Nyvalg til bestyrelsen

På den ekstraordinære generalforsamling, torsdag den 25. november, blev flg. valgt ind i Hovedbestyrelsen:

Formand: Jørgen G. Knudsen
Sekretær: Sonja Jensen

Referat følger snarest

 

 

På bestyrelsens vegne

 

Morten Schreiner
Hovedkasserer

 

Generalforsamling OGF Hovedafdeling 2021

Så er tiden igen til at vi kan mødes og dermed afholde generalforsamlinger. Pga. Covid-19 skal du tilmelde dig. Mundbind skal medbringes og en negativ corona-test (max. 72 timer) skal fremvises. Hovedafdeling Mandag den 21. juni kl. 18.30. Link til tilmelding Dagsorden Forslag til vedtægtsændringer Vel mødt Hovedbestyrelsen

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Hovedafdelingen

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling Odense Gymnastikforening, Hovedbestyrelsen, 27. februar, kl. 19.00 i klubhuset     Dagsorden jfr. vedtægternes § 6:   1.       Valg af dirigent. 2.       Valg af 3 stemmetællere som stemmeudvalg. 3.       Formanden for hovedbestyrelsen aflægger beretning for det forløbne år til