Odense Gymnastikforening
Oplevelse – Glæde – Fællesskab

Ekstraordinær generalforsamling - ny dato

Generalforsamlingen i OGF Hovedafdeling er udskudt til 25. november.

Dagsorden følger senere

 

 

På bestyrelsens vegne

 

Morten Schreiner
Hovedkasserer

 

Generalforsamling OGF Hovedafdeling 2021

Så er tiden igen til at vi kan mødes og dermed afholde generalforsamlinger. Pga. Covid-19 skal du tilmelde dig. Mundbind skal medbringes og en negativ corona-test (max. 72 timer) skal fremvises. Hovedafdeling Mandag den 21. juni kl. 18.30. Link til tilmelding Dagsorden Forslag til vedtægtsændringer Vel mødt Hovedbestyrelsen

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Hovedafdelingen

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling Odense Gymnastikforening, Hovedbestyrelsen, 27. februar, kl. 19.00 i klubhuset     Dagsorden jfr. vedtægternes § 6:   1.       Valg af dirigent. 2.       Valg af 3 stemmetællere som stemmeudvalg. 3.       Formanden for hovedbestyrelsen aflægger beretning for det forløbne år til     

Ny formand for Hovedafdelingen i OGF

Klaus Winther valgt som ny hovedformand i OGF Ved en ekstraordinær generalforsamling i Odense Gymnastikforening blev Klaus Winther valgt som ny hovedformand for de næste to år. Formandskabet dækker foreningens fem afdelinger: Hovedafdelingen, Atletikafdelingen, Gymnastikafdelingen, Motionsafdelingen og Tværidrætslig afdeling. Klaus Winther er 56 år, og han har tidligere har været ansat som forretningsfører og leder af Eventyrløbe
 
 

Ekstraordinær Generalforsamling

Der indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling i      Odense Gymnastikforening, Hovedbestyrelsen  onsdag den 27. marts 2019, kl. 20.00 i Klubhuset       Den ekstraordinære generalforsam

Generalforsamling Hovedafdeling 28. februar 2019 kl. 19.

                                Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i     Odense Gymnastikforening, Hovedbestyrelsen 28. februa

Mindeord: Erik Larsen

En god ven og klubkammerat, Erik Larsen, er pludselig død, 70 år gammel. I det civile liv arbejdede Erik Larsen blandt andet som kirkegårdsgraver og senere ejendomsfunktionær/vicevært. Selv om han ikke var boglig udda

Berigende Berit "Årets OGF´er 2017"

Hun er en fantastisk arbejdskraft i OGF og deltager i næsten alle aktiviteter og involverer sig gerne i nye opgaver, som mange andre flygter fra. Sådan lød motiveringen blandt andet, da Berit Christensen blev hædret som "&

Generalforsamling i OGF 2018

Torsdag den 22. februar kl. 19:00 afholder Hovedafdelingen ordinær generalforsamling i klubhuset. Vi håber at se så mange OGF’ere som muligt.       Dagsorden jfr. vedtægternes § 6:    

Farvel til Klaus Winther

Fredag den 26. januar sagde Odense Gymnastikforening farvel til forretningsfører og løbsleder Klaus Winther efter syv års indsats. Klaus blev mødt af mange personer i klubbens store lokale, da 125 meldte deres ankomst til a