Odense Gymnastikforening
Oplevelse – Glæde – Fællesskab
 

                     

 

 

 

 

 

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i

 

 

Odense Gymnastikforening, Hovedbestyrelsen

28. februar 2019, kl. 19.00 i Klubhuset

 

 

Dagsorden jfr. vedtægternes § 6:

 

1.       Valg af dirigent.

2.       Valg af 3 stemmetællere som stemmeudvalg.

3.       Formanden for hovedbestyrelsen aflægger beretning for det forløbne år til 

          godkendelse.

4.       Kassereren fremlægger hovedafdelingens regnskab til godkendelse samt

          budget for det kommende år.

5.       Behandling af eventuelt indkomne forslag.

6.       Valg til bestyrelse og udvalg.

           Ulige år:         

           Formand                                        (Jørgen B. Petersen ønsker ikke genvalg)         

           1 bestyrelsesmedlem                      (Karen Høybye modtager genvalg)

           1 bestyrelsessuppleant                  (Christina Holmegaard modtager genvalg)

           1 formand for Klubhuset               (Poul Tesch ønsker ikke genvalg)

           2 revisorer

           1 revisorsuppleant

 

7.      Eventuelt.

 

Jfr. vedtægternes § 6, stk. 3:      

Stk. 3.          

Forslag om vedtægtsændringer skal stilles af mindst 10 medlemmer eller af hoved­be­styrelsen.

Forslagene indsendes skriftligt senest 8 dage før generalforsamlin­gen til formanden.

 

 

Forslag fremsendes skriftligt til Hovedformand Jørgen Bendix Petersen senest 20.februar 2019. bendixogf@live.dk

Mindeord: Erik Larsen

En god ven og klubkammerat, Erik Larsen, er pludselig død, 70 år gammel. I det civile liv arbejdede Erik Larsen blandt andet som kirkegårdsgraver og senere ejendomsfunktionær/vicevært. Selv om han ikke var boglig uddannet, havde han en stor viden og læste mange bøger i fritiden. Erik var ikke som folk er flest. Med sit lange pjuskede hår, sin afslappede levevis og ofte med en cigar/cerut i mundvigen var han ikke prototypen på en idr&ae

Store Netværksdag

Berigende Berit "Årets OGF´er 2017"

Hun er en fantastisk arbejdskraft i OGF og deltager i næsten alle aktiviteter og involverer sig gerne i nye opgaver, som mange andre flygter fra. Sådan lød motiveringen blandt andet, da Berit Christensen blev hædret som "Årets OGF´er 2017" på generalforsamlingen i hovedafdelingen. Den gamle serieløbsgruppe var i år kommet på en svær opgave, da der helt usædvanligt var kommet syv indstillinger på kandidater. Men
 
 

Generalforsamling i OGF 2018

Torsdag den 22. februar kl. 19:00 afholder Hovedafdelingen ordinær generalforsamling i klubhuset. Vi håber at se så mange OGF’ere som muligt.       Dagsorden jfr. vedtægternes § 6:    

Farvel til Klaus Winther

Fredag den 26. januar sagde Odense Gymnastikforening farvel til forretningsfører og løbsleder Klaus Winther efter syv års indsats. Klaus blev mødt af mange personer i klubbens store lokale, da 125 meldte deres ankomst til a

Hvem skal være ”Årets OGF´er 2017”?

Det kan du være med til at bestemme ved at komme med din indstilling til en kandidat, som med sin væremåde og hjælpsomhed har gjort meget for at fremme det gode og sociale klubliv i OGF. Kåringen sker på hovedaf

Afskedsreception for Klaus Winther

Nye ansigter i OGF Events

Fra årsskiftet står nye personer i spidsen for løbsarrangementerne i OGF regi. Poul Grenaa har officielt afløst Klaus Winther som kontorleder og løbsleder i OGF, mens Rasmus R. Nejstgaard er nyansat som salgs- og mark

Hæder uddelt til generalforsamlingen

På generalforsamlingen i hovedafdelingen 2017 var der hæder til flere af klubbens medlemmer. Lone Krum modtog vandrepokalen og et gavekort, da hun blev udnævnt til Årets OGF´er 2016. I begrundelsen sagde Claus Falkenb