Odense Gymnastikforening
Oplevelse – Glæde – Fællesskab

Generalforsamling OGF Hovedafdeling 2021

Så er tiden igen til at vi kan mødes og dermed afholde generalforsamlinger.

Pga. Covid-19 skal du tilmelde dig.
Mundbind skal medbringes og en negativ corona-test (max. 72 timer) skal fremvises.

Hovedafdeling
Mandag den 21. juni kl. 18.30. Link til tilmelding
Dagsorden
Forslag til vedtægtsændringer

Vel mødt

Hovedbestyrelsen

 

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Hovedafdelingen

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling Odense Gymnastikforening, Hovedbestyrelsen, 27. februar, kl. 19.00 i klubhuset     Dagsorden jfr. vedtægternes § 6:   1.       Valg af dirigent. 2.       Valg af 3 stemmetællere som stemmeudvalg. 3.       Formanden for hovedbestyrelsen aflægger beretning for det forløbne år til     

Ny formand for Hovedafdelingen i OGF

Klaus Winther valgt som ny hovedformand i OGF Ved en ekstraordinær generalforsamling i Odense Gymnastikforening blev Klaus Winther valgt som ny hovedformand for de næste to år. Formandskabet dækker foreningens fem afdelinger: Hovedafdelingen, Atletikafdelingen, Gymnastikafdelingen, Motionsafdelingen og Tværidrætslig afdeling. Klaus Winther er 56 år, og han har tidligere har været ansat som forretningsfører og leder af Eventyrløbe

Ekstraordinær Generalforsamling

Der indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling i      Odense Gymnastikforening, Hovedbestyrelsen  onsdag den 27. marts 2019, kl. 20.00 i Klubhuset       Den ekstraordinære generalforsamling afholdes jfr anmodning fremsat på Hovedafdelingens generalforsamling den 28. februar 2019. Der indkaldes jfr. Vedtægternes § 6 og § 8.          Dagsorden:   1.     
 
 

Generalforsamling Hovedafdeling 28. februar 2019 kl. 19.

                                Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i     Odense Gymnastikforening, Hovedbestyrelsen 28. februa

Mindeord: Erik Larsen

En god ven og klubkammerat, Erik Larsen, er pludselig død, 70 år gammel. I det civile liv arbejdede Erik Larsen blandt andet som kirkegårdsgraver og senere ejendomsfunktionær/vicevært. Selv om han ikke var boglig udda

Berigende Berit "Årets OGF´er 2017"

Hun er en fantastisk arbejdskraft i OGF og deltager i næsten alle aktiviteter og involverer sig gerne i nye opgaver, som mange andre flygter fra. Sådan lød motiveringen blandt andet, da Berit Christensen blev hædret som "&

Generalforsamling i OGF 2018

Torsdag den 22. februar kl. 19:00 afholder Hovedafdelingen ordinær generalforsamling i klubhuset. Vi håber at se så mange OGF’ere som muligt.       Dagsorden jfr. vedtægternes § 6:    

Farvel til Klaus Winther

Fredag den 26. januar sagde Odense Gymnastikforening farvel til forretningsfører og løbsleder Klaus Winther efter syv års indsats. Klaus blev mødt af mange personer i klubbens store lokale, da 125 meldte deres ankomst til a

Hvem skal være ”Årets OGF´er 2017”?

Det kan du være med til at bestemme ved at komme med din indstilling til en kandidat, som med sin væremåde og hjælpsomhed har gjort meget for at fremme det gode og sociale klubliv i OGF. Kåringen sker på hovedaf