Odense Gymnastikforening
Oplevelse – Glæde – Fællesskab

Hvem skal være årets OGF`er ?

Hovedbestyrelsen har overtaget opgaven med at udpege ”Årets OGF’er” fra den tidligere serieløbsgruppe.

Jeg skal derfor bede alle OGF’ere om at komme med indstillinger til denne hæderspris.


Prisen ”Årets OGF’er” gives til et medlem, der er en god klubkammerat og som igennem sin frivillige indsats er med til at

sikre et godt klubliv. Prisen skal uddeles på Hovedafdelingens generalforsamling den 27. februar 2020.


Den skriftlige og begrundede indstilling kan sendes til hovedformand Klaus Winther, klaus.winther@yahoo.dk senest den 19. februar 2020.

Pbv

Klaus Winther