Odense Gymnastikforening
Oplevelse – Glæde – Fællesskab

Her vil styregruppen fremover kort informere om beslutninger / drøftelser på styregruppemøderne.

Der er planlagt styregruppemøder:

Den 14.01.2019

Den 18.02.2019

Den 08.04.2019

den 24.06.2019

Læs mere om...