Odense Gymnastikforening
Oplevelse – Glæde – Fællesskab

Her vil styregruppen fremover kort informere om beslutninger / drøftelser på styregruppemøderne.

Der er planlagt styregruppemøder:

Den 17.02.2020

Den 09.03.2020

Den 27.04.2020

Læs mere om...