Odense Gymnastikforening
Oplevelse – Glæde – Fællesskab

Information om ændringer ved klubhuset

Kære OGF medlemmer

Arbejdet med etablering af den nye efterskole starter i begyndelsen af september 2020.
Det vil umiddelbart ikke have den store indvirkning på OGF, men dog vil det betyde at:

- Vores gamle is-hus skal fjernes for altid inden udgangen af august
- Motionsudstyr på græsareal foran klubhus vil blive fjernet, og når byggeriet er færdig, vil dette blive genetableret
- Det grønne græsareal foran indgangen vil blive afspærret med byggehegn i en periode

Området omkring klubhus er i forvejen præget af heftig aktivitet i forbindelse med anlæggelse af en ny cykelsti, men vi er overbeviste om, at det er alt besværet værd, når alle projekter er færdige.

Når anlæg af cykelsti er færdiggjort, så vil Idrætsparken flytte hegn, fælde træer og rydde buske på arealet mod cricket-huset. Det vil give god og tiltrængt ekstra plads foran klubhuset.
Cricketklubben er flyttet til en anden lokation i Odense, og kommunen har i den forbindelse været så flinke at overdrage deres gamle klubhus til OGF.

Vi håber at kunne finde nogle medlemmer der vil give en hånd med til en klargøring af huset, og tanken er så at få flyttet vores materialer fra hhv. Eventyrløbet og DHL Stafetten fra Bolbro Skole og over i huset.

Endelig, så har vi udlejet det lille mødelokale i vores klubhus ud til 2 medarbejdere fra den nye skole. De flytter ind allerede på mandag, og jeg skulle hilse og sige, at deres dør altid står åben, hvis I kunne tænke jer at høre mere om projektet.

Med venlig hilsen

Michael

areal_klubhus.JPG