Odense Gymnastikforening
Oplevelse – Glæde – Fællesskab

Klubmøde, Tirsdagsspisning mm.

Indkaldelse til klub informationsmøde, genoprettelse af tirsdags spisningen, samt lidt andre informationer. 

Kære Medlemmer

Ved vores generalforsamling i februar gjorde vi opmærksom på at vi ville gå i gang med et stykke alvorligt arbejde omkring klubudvikling, som ville blive faciliteret og gennemført med hjælp fra Henning Hansen SportHouse - hvor vi begyndte med en Mønsterklubanalyse. 

Vi har nu afsluttet forløbet, men der ligger nu et større stykke arbejde foran os, for at vi kan sikre at vi nærmer os en mønsterklub. 

Dette indebærer dokumentation, planlægning samt analyser af vores nuværende procedurer. 

I den forbindelse vil vi lave nogle rokeringer, for at vi kan sikre at dokumentationsarbejdet bliver gennemført. Dette arbejde vil sikre kvalitet og kontinuitet i klubben. Dertil er målet at synliggøre klubbens principper og procedurer for alle medlemmer samt vores samarbejdspartnere. 

Vi er 100% opsat på at få gennemført dette arbejde, så derfor er der ekstra travlhed blandt bestyrelsens medlemmer. 

Hans-Henrik vil i den kommende tid befinde sig i udlandet og derfor træde lidt tilbage fra offentligheden i klubben, men forpligter sig med det overordnede ansvar for den udviklingsplan man har udviklet i forbindelse med klubudviklingsforløbet. 

I Hans-Henriks fravær træder Buster selvfølgelig til og udfylder de nødvendige forpligtigelser.

Vi vil derfor rigtig gerne inviterer alle medlemmer til et klubmøde, hvor den nye udviklingsplan og selve forløbet vil blive præsenteret. Mødet vil forekomme tirsdag den 19. december. kl 19.00 i klubhuset. Tilmelding på hjemmesiden.

Derudover vil vi igen forsøge at genetablerer den kære tirsdagsspisning. Første gang vil være tirsdag den 7. november kl. 19.00 i klubhuset. Pris pr. person er kr. 30.
NB! Tilmeldingen skal foretages på hjemmesiden UGEN INDEN spisningen. Dvs. man kan IKKE melde sig til på dagen! 

De bedste hilsner Bestyrelsen