Odense Gymnastikforening
Oplevelse – Glæde – Fællesskab

Køreregler og sikkerhed

Sikkerhed
 

Hjelm er påbudt.

Der køres på racercykel med udvendige gear og med klikpedaler.

Der køres efter færdselsloven – og ALTID i højre side af vejen!!

 

Rødt lys, kryds og rundkørsler skal respekteres. Det medfører, at bagvedkørende ikke altid kan følge forankørende.
De bagvedkørende har selv ansvar for denne vurdering.


Ved kørsel i gruppe har man altid ansvaret for den der ligger bagved. Det betyder, at der altid skal samles op efter røde lys, kryds og rundkørsler.
Cykelstier skal anvendes, og fravalg skal markeres med tydelige ordrer, som skal bekræftes.

 

Sørg for, at din cykel er sikker og i orden. Medbring en ekstra slange, lappegrej og pumpe.

 

Sørg for, at du har de fornødne forsikringer på plads, inden du cykler ud.

 

Det er en god idé at medbringe en form for identifikation, når du cykler. Skriv f.eks. navn, adresse og telefon nummer i din hjelm eller opbevar kontaktdata på en person som kan kontaktes i nødstilfælde, i din sadeltaske. – det er også en god ide at medbringe en mobiltelefon.

 

Det er vores alles ansvar at der køres sikkert og at vi viser hensyn over for andre trafikanter. 

 

Der er altid en ”kaptajn” i hver gruppe, der holder tal på at alle er med, og sørger for at der holdes opsamling undervejs. Hvis nogen drejer fra på ruten, gives der besked til kaptajnen.

 

Der er opsamling efter bakker og efter skiltespurter i alle grupper.
 

Skift sker som en kædeskift (langsomt rulleskift), hvor den højre makker i det førende par mindsker tempoet en smule, hvorefter den venstre makker trækker til højre og ind foran rækken, der fyldes op bagfra i venstre række. På den måde har man altid to førringer i træk (med forskellige makker) og vi kommer aldrig til at køre mere end to mand ved siden af hinanden

Det er rytteren forrest i venstre række som bestemmer tempoet.

 

Kommandoer og advarsler

 

Når man cykler i grupper er det vigtigt at følge nogle regler.

Det er vigtigt, at de kommandoer, der bliver givet, når man cykler, er korte og præcise og ikke til at misforstås. Forholdene gør nemlig ofte, at tingene kan være svære at forstå. Der kan være larm fra trafikken og strid modvind. Derfor skal alle kommandoer være på ganske få ord. Det er vigtigt, at alle ryttere kender kommandoerne og ved, hvad de betyder. Det er altafgørende for ens egen og de øvrige rytteres sikkerhed.

Sikkerhed på og under turen er meget vigtig, og for at vi alle kommer sikkert frem, er det vigtigt at huske og efterleve de kommandoer, der gives undervejs, så vi alle kører efter forholdene og respekterer de andre trafikanter. Vi gentager alle kommandoer og advarsler. Det er vigtigt, at kommandoen eller advarslen gentages ned gennem gruppen, så alle har hørt og forstået, hvad vi skal. Specielt på meget lange etaper er det vigtigt at advarslen kommer hele vejen igennem (sikkerheden). Det er KUN det nødvendige, der skal advares om (råb og/eller signal)– ellers kan det jo blive til flere tusinde unødvendige advarsler på vejen til Paris. Hver gang, man råber, giver det lidt uro i geleddet. Så råb, hvis der er en reel risiko (hul i vejen, glasskår, helle på cykelstien osv.) Undgå pludselige sving, hvor du bliver til fare for de øvrige. Hellere et defekt dæk end et styrt!

 

De typiske advarsler

 

"FORFRA"- betyder at gruppen skal være opmærksom på et køretøj forfra. Vi fortsætter med at køre på samme måde, men trækker måske lidt tættere sammen. 

"BAGFRA" - betyder at gruppen skal være opmærksom på et køretøj bagfra. Vi fortsætter med at køre på samme måde, men trækker måske lidt tættere sammen. 

"FRI" – betyder at gruppen frit kan passere en vej (eller svinge til venstre på en vej). Vi krydser så vidt muligt vejen på én gang. 

"SE OP" – betyder at gruppen skal være opmærksom på en forhindring forfra (fodgængere, holdende biler, cykelsti, vejarbejde). Suppleres med signal med højre arm mod højre lår/hofte.

"HUL" - betyder at der er et hul i vejen (og ikke kun ujævnheder), og samtidig markeres med højre eller venstre hånd til den side, hvor hullet er. 

"GRUS / STEN" - betyder, at der ligger grus eller sten på vejen og samtidig markeres med højre eller venstre hånd til hvilken side, det ligger (via en fejende bevægelse med hånden).

 

De typiske kommandoer

 

"TO og TO" betyder at gruppen skal ændre køreform til paradekørsel, hvor vi kører to og to ved siden af hinanden og lige bag de forankørende. 

”SLANKE” – betyder at gruppen skal ændre køreform fra paradekørsel til kørsel på én række, så vi fylder mindre. Vi laver en elastik-fletning. 

"FORSKUDT" betyder at gruppen skal ændre køreform således at man kører to og to forskudt ved siden af hinanden, inderste række kører med længere afstand til foran kørerende rytter og yderrækken kører i mellemrummene. 

 

"VENSTRE"- betyder at gruppen skal dreje til venstre. Kommandoen kan udbygges med en mere præcis angivelse af, hvor holdet skal dreje (næste gang, efter det gule hus osv.). 

"HØJRE" - betyder at gruppen skal dreje til højre. Kommandoen kan udbygges med en mere præcis angivelse af, hvor holdet skal dreje. 

"LIGE UD" - betyder at gruppen skal fortsætte lige ud / over i et kommende vejkryds eller en rundkørsel. 

"DEFEKT" – betyder at der er en punktering eller anden defekt. Alle stopper. 

"OPSAMLING" – betyder at tempoet skal sættes lidt ned i gruppen, så de bagerste kan komme op til gruppen (efter sving, bakker mv.). Ingen pludselige opbremsninger. 

"KØR" – betyder at gruppen er samlet igen (efter sving,bakker, defekter mv.) og gruppen øger hastigheden til det, den var inden. 

"1 NED" – betyder at farten er for høj og skal reduceres med 1 km/t (eks. fra 28 til 27). Farten skal nedsættes stille og roligt. Ingen pludselige opbremsninger. 

"2 NED" – betyder at farten skal reduceres med 2 km/t (eks. fra 28 til 26).

"STOP" – betyder at gruppen skal stoppe. Signalet gives i god tid og hastigheden sættes ned stille og roligt. De to forreste giver tegn med hånden (rækker armen i vejret) og meldingen forplanter sig ned i feltet.