Odense Gymnastikforening
Oplevelse – Glæde – Fællesskab

Mindeord om Knud Erik Meier

En stor idrætsprofil i Odense, Knud Erik Meier, er død, 93 år.

Knud Erik Meier var i mange år kommunal ansat, først i hjembyen Dalum og senere i Odense på inkassokontoret.

Lysten til at arbejde med penge, økonomi og planlægning kom også til at præge hans tilgang til idrætten. Efter endt militærtjeneste meldte han sig i 1951 ind i OGF´s gymnastikafdeling og blev en habil gymnast, men det var dog som leder i forskellige sammenhænge, han for alvor slog sit navn fast. 

Hans første store opgave var som formand for festudvalget ved landsstævnet i 1959 i forbindelse med gymnastikforbundets 60 års jubilæum. En opgave han løste så godt, at han blev dekoreret med forbundets æresnål i guld. Ved landsstævnet i 1970 kom Meier atter med i festudvalget, selv om festen foregik samme dag som forældrenes guldbryllup.

Knud Erik Meier var også involveret i planlægningen af OGF´s 100 års jubilæum i 1980 med over 500 gæster i Odense Idrætshal og russiske topgymnaster.

Arbejdet på Odense Kommunes inkassokontor sluttede ved årsskiftet 1986-1987, men næsten samtidig kastede han sig over et nyt projekt med etableringen af OGF´s juletræssalg på Ansgars Kirkes anlæg - en god indtægtsgivende aktivitet, der stadig kører, og havde Meier som punktlig regnskabsfører i mange år.

Han har også været kasserer i gymnastikafdelingen og sekretær i hovedbestyrelsen, og i 1960 var han regnskabsfører, da foreningens flot beliggende fritidshus i Midskov blev opført med frivillig arbejdskraft.

Dertil kommer, at Knud Erik Meier har været leder af værdiopbevaringen ved flere af foreningens store løb, herunder Eventyrløbet.

Selv om hans stil måske kunne virke lidt hård og kontant, var han altid retfærdig, og der skulle sørges godt for hjælperne i form af god forplejning, godt hjulpet af hustruen Grethe.

Æret være Knud Erik Meiers minde.

Af Claus Falkenby, Halshusene 19, Hasmark

KEMeier_final.jpg