Odense Gymnastikforening
Oplevelse – Glæde – Fællesskab

Praktisk Info DM

Sekretariat

Placeres i klubhusets underetage ud mod stadion.

Dommerpligt

Klubberne i vest kan tildeles dommerpligt. Dommerforpligtelsen kan udgøre op til 2½ time pr. påbegyndt 10 starter.

Startnummer 

Skal bæres synligt og må ikke bøjes.

Udlevering af startnumre sker klubvis fra sekretariatet fredag mellem 16.00 og 20.00 ellers fra lørdag klokken 09.00  

Startnummer skal bæres på brystet i alle øvelser, og må ikke bøjes. 

I højde- og stangspring vælger man selv, om nummeret bæres på brystet eller på ryggen.

Afkrydsning

Afkrydsning skal ske på ophængte lister ved sekretariatet senest 60 min før øvelsens start. Ellers bortfalder atletens ret til at deltage

  • Stangspring skal der afkrydses 1,5 time før

Callroom

Placeres for enden af tribunen, udfra 100m starten. 

Atleterne vil blive ledsaget til øvelsesstedet af officials fra call room.

I callroom vil pigsko, konkurrencetøj og startnummer blive tjekket, er dette ikke i orden kan man blive nægtede start.

Af sikkerhedsmæssige årsager anbefaler vi at man ikke benytter sig af høretelefoner på konkurrenceområdet i forhold til den øvrige “trafik” på stadion. 

Seneste mødetider i call room før øvelsesstart er:

  • Alle løb inkl. stafet 20min
  • Stangspring: 60min
  • Øvrige tekniske øvelser: 30min

Detaljeret tidsskema for call room kan findes på infotavlen ved siden af afkrydsningslister. 

Er der tidsmæssigt sammenfald mellem et løb og en teknisk øvelse prioriteres løbet. Man skal oplyse call room om sammenfaldet, hvor information bliver registreret og givet videre til øvelses- lederen efter behov. 

Afbud

Afbud kan skrives på afkrydsningslisten. af deltageren eller dennes kontaktperson. Alternativt kan afbud ske skriftligt i sekretariatet 

Generelle seedningsregler

Kun resultater opnået i indeværende sæson og optaget på statletik.dk, kan bruges ved tilmelding til DM.

Der seedes ud fra årsranglisten på statletik.dk, som skal angives på tilmeldingen. Deltagere, der ikke har opnået resultater ud fra foranstående, skal seedet uden resultat.

Resultater opnået til og med søndag den 19. august, kan medtages i årets seedning. Deltagerens klub skal via E-mail oplyse arrangøren om et bedre resultat, opnået fra sidste tilmelding, til og med søndag før DM. Oplysningen skal arrangøren have senest onsdag den 22. august inklusiv dokumentation. 

Seedningsresultater kan ikke rettes på afkrydsningslisterne.

Protest 

Jævnfør DAF’s regler senest 30 min efter resultatets offentliggørelse. Til en protest vedlægges et depositum på 500 kr, dette fåes retur ved medhold.

Klubtøj

Der skal konkurreres i reglementeret klubtøj. Dette vil blive kontrolleret i callroom.

Pigsko 

Max 6 mm pigge på løbebanen. Der kan anvendes op til 12 mm pigge ved spring og kast 

Evt. dopingkontrol 

En eventuel dopingkontrol vil ske i klubhuset. 

Opvarmning: 

Opvarmning foregår udenfor stadion. Kastegården er forbeholdt kasterne, ellers kan cricketbanen og TE Arenaen benyttes til opvarmning.

Læge

Ved akut behov for en læge kontaktes sekretariatet.

Indledende heats i løb

Der løbes indledende heats i øvelserne 100 meter M/K, 200 meter M/K, 100 meter hæk K, 110 meter hæk M samt 800 meter M/K. Udgår det indledende heat, løbes direkte finale på finaletidspunktet

Afvikling af løb 

På 100m, 200m, 800m, 100 m hæk og 110 m hæk er der indledende heats og finale. 

100 meter: 8 atleter til finalen: Heatvindere plus bedste tider

200 meter: 8 atleter til finalen: Heatvindere plus bedste tider

100 meter hæk: 8 atleter til finalen: Heatvindere plus bedste tider

110 meter hæk: 8 atleter til finalen: Heatvindere plus bedste tider

800 meter: 8 atleter til finalen: De 2 forreste i hvert heat plus bedste tider.

For 400 m, 400 m hæk, 1500 m, 4 x 100 m og 4 x 400 m løbes der A-, B-, og C finaler i stedet for kombinationen af indledende heats og finaler. Indplacering i heats sker på baggrund af års- bedste. Løbere fra alle heats kan vinde medalje. Heatet med de hurtigste løbere løber sidst. 

1.500m ved flere heat er der 15 pr. heat. I tilfælde af 21 deltagere vil A-heatet have 15 deltagere og B heatet 6 deltagere. A-heatet løbes sidst. 

På 3.000 m forhindring og 5.000 m løbes A-, B- og C-finaler, og alle kan blive mester. Der tillades op til 20 deltagere i A-heatet. (Ved 31 - 40 deltager kan der fyldes op til 20 deltager i A og B heat) 

Ved alle A-finaler, B-finaler og C-finaler skal ALLE krydse sig af senest 60 min før start på C-finalen. Ellers bortfalder retten til at deltage. Alle deltagere har mulighed for at vinde medalje uanset, om man løber A-, B- eller C-finale. Endelig seedning og placering af løbere sker umiddelbart efter afkrydsning.

10.000m afvikles i et fælles heat for kvinder og mænd. 

Der er placeret banedommere under konkurrencerne, og trædes der på baneadskillelsen (den hvide streg på din venstre side) bliver man diskvalificeret. 

Stafet

Alle fire løbere bærer ikke stafetnummer, klubdragten er nok. Der er ikke afkrydsningslister i stafetløb. Der skal i stedet afleveres endelig holdopstilling skriftligt i sekretariatet senest 60 min før start. Ellers bortfalder holdets ret til at deltage

Springhøjder

  • Højde (K): 145 – 150 – 155 – 160 – 163 – 166 – 169 – 172 – 175 – 177 – 179 – 181 –183 + 2 cm
  • Højde (M): 175 – 180 – 185 – 190 – 195 – 199 – 203 – 207 – 210 – 213 – 216 – 219 – 222 – 224 – 226 – 228 – 230 + 2 cm
  • Stang (K): 305 – 315 – 325 – 335 – 345 + 10 cm
  • Stang (M): 345 – 355 – 365 – 375 – 385 + 10 cm

Tilløbsmærker 

Tilløbsmærker i længde-, trespring og stang skal anbringes uden for tilløbsbanen.
I højdespring må der ikke afsættes tilløbsmærker af permanent art. Mærkerne skal kunne fjernes til næste højdespringsgruppe. Dvs. - ingen kridt, gerne tape! 

Længdespring, trespring og kasteøvelserne

I finalen i længdespring, trespring og alle kasteøvelser gives der 3 forsøg til alle. Herefter får de 8 bedste yderligere 3 forsøg. 

Afsætsplanker

I længdespring springes fra 1 meter planke M/K. 

I trespring springes fra 9 eller 11 meter planke for kvinder samt 11 eller 13 meter planke for mænd.

Kasteøvelser

Alle kasteøvelser afvikles på stadion. Til kastekonkurrencer på stadion gives maximalt 2 opvarmningsforsøg pr. deltager på konkurrencestedet. Yderligere opvarmning til kast skal ske i kastegården. Til opvarmning i kastegården medbringes egne opvarmningsredskaber.

Indvejning af kasteredskaber 

Kan ske begge dage i tidsrummet 10.00 – 13.00 ved henvendelse i indvejningsrummet under tribunen, hvor det vil blive opbevaret. Øvelsesleder i kast sørger herefter for at redskabet indgår i konkurrencen.

Indvejede redskaber kan afhentes i indvejningsrummet efter endt konkurrence. 

Hjælp til deltagerne fra tilskuerpladserne 

Udøvere i tekniske øvelser må kikke på optagelser af tidligere forsøg optaget på deres vegne af personer, som ikke er placeret i konkurrenceområde. Udstyret eller billederne optaget med det må ikke medbringes i konkurrenceområdet. 

Kun atleter, som er i gang med deres konkurrence må befinde sig på inderkredsen. Trænere SKAL holde sig til tribunen. 

Startlister og live-resultatformidling

Der vil under hele stævnet være live-resultatformidling 

Medaljer

Uddeles som udgangspunkt tidligst 30 min efter, at øvelsesleder har godkendt og afleveret resultatlisten. Medaljetagere annonceres i højtalerne, hvorefter medaljetagerne møder op ved ”spillertunnellen” midt på 100 meter langsiden.

Fotografering/videooptagelse på inderkredsen 

Akkreditering sker ved henvendelse i stævnesekretariatet. Alle fotografer skal bære gul/grøn vest og ikke gå i vejen for Atletik TV. Konstateres der misbrug af optagelser/instruktion på inderkredsen, vil der ske øjeblikkelig bortvisning fra inderkredsen. 

Cafeteriet

Cafeteriet i klubhuset vil have åbent under hele stævnet.

Der vil være muligt købe pastaret med kylling, kartoffelsalat med frikadeller, sandwich, kaffe, the, kakao, øl og vand.