Odense Gymnastikforening
Oplevelse – Glæde – Fællesskab

 

Sådan: 5x5 km stafetløb

Herunder får du informationer om hvordan du skal gøre når du og dit hold vælger at deltage i DHL Stafetten Odenses 5x5 km stafetløb.

(Mere præcist: 5,0 km for første løber og 5,1 km for de øvrige 4 ture).

- Afhentning af depeche og startnumre

- Benyttelse af startnumre

- Tidtagning og brug af depeche

- Skiftezone

- Ruten

- Hvis dit hold ikke er fuldtalligt

- Tidsfrist for gennemførelse

Afhentning af depeche og startnumre

Depeche og startnumre skal afhentes på selve løbsdagen, i tidsrummet kl. 16.30-17.55.

Afhentningsstedet er det store telt der er placeret i skovkanten ved Skovalleen. (mellem Engen og jernbanen).

Vigtigt: Husk at medbringe kvittering for din holdtilmelding, eller skriv dit holdnavn og holdnummer ned på en seddel og tag den med på løbsdagen.

Vi kan meget lettere og hurtigere finde frem til kuverten med den rigtige depeche og startnumrene til dit hold, hvis du har holdnummer og holdnavn klar til os!

Benyttelse af startumre 

Startnummeret kan f.eks. være 620-4 hvor de tre første cifre angiver holdets nummer og sidste ciffer angiver hvilken tur den enkelte deltager løber. I dette eksempel er det altså fjerde tur.

I kuverten med startnumre som noget nyt i år klæbes fast til løbetrøjen.

Tidtagning og brug af depeche

Der løbes med én depeche (stafetpind) pr. hold. Der er placeret en elektronisk chip på den udleverede depeche, som automatisk aktiveres i start- og målområdet.

Chippen på depechen registrerer de 5 løberes individuelle tider, og hvert hold får desuden en samlet holdtid, som efter løbet kan ses på resultatlisten her på hjemmesiden.

Skiftezone

I målområdet på Engen vil der være en skiftezone hvor løberne afleverer og modtager depechen. For at gøre det lettere for løberne at finde frem til hinanden vil der være skilte der viser hvor løberne med de forskellige startnumre skal skifte depechen.

F.eks. 001-199, 200-399, 400-599, 600-799.

Ruten

Ruten er forsynet med såvel afmærkning som vejvisere, og er let at finde rundt på.

Husk at ruten ikke er afspærret for den øvrige trafik, så se dig godt for og vis hensyn når du løber!

Se rutekort her

Hvis dit hold ikke er fuldtalligt

Hvis dit hold skulle blive ramt af afbud, så I ikke kan stille 5 holddeltagere til start, er det ikke nogen hindring for at de resterende på dit hold deltager og gennemfører stafetten. Men hvis I ønsker en samlet tid for jeres hold, må de resterende deltagere så dele de 5 ture mellem sig.

Tidsfrist for gennemførelse af stafetten

Vore vejvisere forlader deres poster kl. 21.00.

Det giver gennemsnitligt hver løber 36 minutter til at gennemføre de 5 km.