Odense Gymnastikforening
Oplevelse – Glæde – Fællesskab

Salen i klubhuset lukkes

Odense, 3. januar 2022

På baggrund af de seneste udmeldinger i forhold til restriktioner, har vi besluttet at
holde salen i klubbuset lukket, foreløbig frem til mandag den 17. januar 2022.