Odense Gymnastikforening
Oplevelse – Glæde – Fællesskab

 

   

Styregruppen - de styrer det hele

Bag Eventyrløbet er en styregruppe, der koordinerer alle aktiviteter på løbsdagen og sørger for at skaffe hjælpere nok til det store motionsarrangement. De deltager året rundt i møder, tilrettelæggelse og forberedende arbejde forud for selve løbsdagen.

Hvert medlem har en række primære arbejdsområder, men styregruppen fungerer i høj grad som et team, hvor medlemmerne hjælper hinanden, når det kræves.                                          

Poul Grenaa  

Løbsleder og formand for

Styregruppen     

                                     

Carl Pedersen 0604.jpg   Maiken Knudsen 0661.jpg    Kurt Høybye 0618.jpg   

Carl Pedersen                           Maiken Knudsen                       Kurt Høybye                                  

Har været med siden 1978      Har været med siden 2011      Har været med siden 2000.   

- Målområdet og tidligere leder                          - Logistik- og pladsansvarlig                               - Opsætning af hegn og båse                  

  af tidtagningen                                                     - Kunde- og leverandørkontakt                           - Skiltning på hele Eventyrområdet                                                                                       

- Brandforhold og sikkerhed                                - Koordinering af oprydning

                                           

Karen Høybye 0679.jpg   Stein Borgtoft 0653.jpg   Morten Schreiner 0647.jpg 

Karen Høybye                              Stein Borgtoft                                Morten Schreiner 

Har været med siden 2000          Har været med siden 2010            Har været med siden 1991

- Koordinering af hjælpere                   - Ansvarlig for væskedepot                                  - Leder fortræningen    

- Speaker på 5km starterne  

Ruth Wittrup 0636.jpg    

Rutt Wittrup                                                                                                                        

Har været med siden 2012                                                                                                            

 - Koordinering af mad