Odense Gymnastikforening
Oplevelse – Glæde – Fællesskab

Syng sammen

 

Den første mandag i hver måned. 

 

 

DATO'er FOR SÆSONEN:

 

Mandag den 9. september '24 

Mandag den 7. okober '24 

Mandag den 4. november '24

Mandag den 9. december '24

Mandag den 6. januar '25

Mandag den 3. februar '25

Mandag den 3. marts '25

Mandag den 7. april '25

 

Vi synger i Klubhuset, Stadionvej 25, fra kl. 14.00 - kl. 17.00.

 

Man skal ikke tilmeldes i forvejen - blot møde op.

 

Midtvejs holder vi en kaffepause - evt. brød kan medbringes.

 

Pris for kaffe - kr. 10 pr. person

 

 

Kontaktperson:

Gerda Rasmussen tlf. 21 70 73 47