Odense Gymnastikforening
Oplevelse – Glæde – Fællesskab

Hold dig opdateret om TVÆR på Facebook - opret dig i gruppen:

OGF Tværidrætslig Afdeling.

 

 

Nyhedsbrev fra OGF - Maj 2024 - Se hele brevet nederst på siden.    

 

Klubhuset er åbent - hver onsdag fra kl. 18.30 kan der købes smørrebrød og drikkevarer.

 

 

Wogging: Mandag og torsdag kl. 10 - onsdag kl. 18.15.

Vi går hele året også juli måned - alle er velkommen.

 

 

 

Syng sammen: Ny sæson starter 9. september '24 kl. 14.

 

 

Bridge: Ny sæson starter 4. september '24.

 

 

 

Lørdag den 17. august 2024: Ø-tur til Sjælland. Vi besøger Bjørn Wiinblad og Karen Blixen. Tilmelding fra 1. juni kl. 8.

 Se under arrangementer  

 

Sæt kryds i kalenderen fra den 30. september til 4 oktober '24 til udlandsturen til Berlin.

Mere senere.

 KALENDEREN:        

 

17. august 2024: Ø-tur til Sjælland - besøge Det Blå Hus og Rungstedlund - mere senere

 

4. september '24: Specialwogging til Hestbjerg Skov - mere senere 

30. september - 4. oktober '24 Udlandstur til Berlin - mere senere

 

 

 

 

 

OGF Nyhedsbrev - Atletik - Gymnastik - Motion - Tværidræt

Af Hovedformanden Alex P. Tesch

Kære medlemmer og forældre i Odense Atletik, Gymnastik, Motion og Tværidræt.

Velkommen til det allerførste eksemplar af Hovedafdelingen OGF's Nyhedsbrev.

Efter klubbladet lukkede ned for år tilbage, har der manglet en kanal for den fælles information. Vi har derfor søsat dette Nyhedsbrev for at give et indblik i hvad der sker på tværs af foreningen. I den forbindelse skal der lyde en stor tak til Yvonne fra Motionsafdelingen, som straks to teten og meldte sig som Nyhedsbrevs-koordinator, da jeg luftede ideen på Hovedafdelingen generalforsamling. Indholdet skal vi alle bidrage med.

Så send endelig et indlæg til Yvonne, når I har noget spændende at dele i OGF regi (yb.odense@gmail.com - deadline: 10. juni 2024). Målet er større indsigt, synergi og inspiration. Kort sagt en stærkere forening.

 

Hvad er Hovedafdelingen? af Alex P. Tesch.

Som medlem af en af OGF's 4 afdelinger er du automatisk medlem af Hovedafdelingen. Hovedafdelingen består af alle jer samt en Hovedbestyrelse, der er valgt blandt og af jer medlemmer + de 4 klubformænd. Hovedbestyrelsen arbejder for at styrke koordinering, samarbejde og synergi på tværes af afdelingerne i OGF. Primært centreret omkring vores fælles klubhus. Dvs. det er her, de store fælles beslutninger træffes.

I bestyrelsen sidder også Klubhusets formand, Mogens, hvis udvalg varetager salg af drikkevarer mm. samt udlejning af Klubhuset.

I 2023 var fokus især på økonomien i hovedafdelingen, ikke mindst Klubhusets drift. Det fortsætter i 2024, men jeg håber også at sætte mere fokus på større synergi mellem afdelingerne, herunder bedre fælles branding.

 

Kort præsentation af Hovedformanden.

Mit navn er Alex P. Tesch. Jeg er 44 år gammel, gift og har 3 børn (13 år og tvillinger på 9 år). Jeg er vokset op i atletikafdelingen, hvor mine forældre også var aktive. Mine primære discipliner var højdespring og hækkeløb. Min far Helge løber nu i Motionsafdelingen, tvillingebror Jacob og hans datter Amalie er akiv i Atletikafdelingen og lillebror Poul i Tværidræt.

Jeg har tidligere siddet i Atletikbestyrelsen i mange år (Samværsleder) og herigennem også Atletik suppleant i hovedafdelingen.

Jeg vil arbejde for et fortsat godt samarbejde på tværes af afdelingerne og på at foreningen løbende udvikler sig i takt med samtiden.

 

Støt op om EVENTYRLØBET.

Eventyrløbet har gennem årene skaffet store indtægter til afdelingene i OGF og muliggjort, at vi har et fantastisk Klubhus. Der har indtil nu været en helt selvstyrende og selvsupplerende styregruppe primært fra Motion. Eventyrløbet er nu i år officielt lagt ind under Hovedafdelingen og suppleret op med repræsentanter fra Atletik og Gymnatik. Det er fantastisk, at der heldigvis stadig er frivillige, der vil være med at løfte den store og vigtige oopgave, i tæt samarbejde med Michael og Louise på kontoret.

Der er ingen tvivl om, at Eventyrløbet er under pres, da firmaer i vid udstrækning fravælger Eventyrløbet og skifter til DHL stafetten. Men med foreløbig 6.000+ deltagere har Eventyrløbet heldigvis stadig sin berettigelse. Derfor: STØT op! Inviter venner, bekendte, familie og kollegaer med til et Eventyrligt Event og husk at tilmelde dig en hjælper tjans, hvis du ikke allerede har gjort det! For det er jo fedt at være en del af noget større og samtidig tjene penge til foeningen!

 

KLubhus = Fællesskab.

Vi har et fantastisk Klubhus, der rummer uanede muligheder for at styrke fællesskabet både i de endelte afdelinger, på tværs af afdelinger og privat til konfirmationer o.a.

Lige nu kæmper Motion/Tværidræt med at holde en ugentlig fællesspisning kørende om onsdagen. Ligesom Atletikafdelingen periodisk holder det om tirsdagen. Men der er plads til endnu mere hygge og liv i Klubhuset. Lad os i fællesskab støtte op, både med initiativ og deltagelse!

 

Synergi.

Sportsligt bevæger vi os primært i vores egne "siloer". Her skal vi blive bedre til at se os udefra som en samlet enhed, der tilbyder en række sportsdiscipliner og træningshold. Nogle meget specialiserede, andre som sagtens kan give mening uden for ens egne afdeling, i form af fælles medlemskab.

Vi bør også kigge på hvad vi ikke tilbyder nu, men som bliver efterspurgt internt og ude omkring. Ikke mindst hvis det kan styrke vores fastholdelse af eksisterende medlemmer og tiltrække nye medlemmer. Vi skulle gerne udvide udbuddet af vores sportslige tilbud, i stedet for at reducere, som vi senest så med spinning sidste år.

Hovedafdelingen består af os alle sammen, men i praksis kun af Hovedbestyrelsen Hvor det primært er vores kasserer Morten, der får ting til at ske. Vi har derfor brug for at styrke udvalgsarbejdet, så vi får noget mere "gang i den" og gode gennemarbejdede forslag til godkendelse i Hovedbestyrelsen, hvis det kræver overordnet beslutning eller penge.

 

OGF Motion løb - af Helle Thestrup

OGF Motion løber 3 gange om ugen: Mandag og onsdag med start kl. 18.15 og lørdag med start kl. 10. Vi har gåhold/walk samt løbehold i forskellige temp-grupper og distancer fra ca. 5-12 km. Om lørdagen bliver turene ofte lidt længere. Vi har mange fine ruter og kommer vidt omkring i naturen og i byen. Vi krydrer gerne træningen med intervalløb.

Vi har klubaften onsdag, hvor vi jævnligt har fællesspisning. Vi tager meget gerne imod nye medlemmer.

Mere information om os kan findes på vores hjemmeside https://ogfmotion.dk/loeb/ og i Facebook gruppen "Jeg løber og går i OGF".

 

Løb med MigogOdense og OGF - af Helle Thestrup

OGF Motion har siden nytår tilbudt løbetræning og walk i 6 tempo-grupper i samarbejde med MigogOdense.

Incitamentet har været at få flere til at løbe/gå samt at få flere medlemmer til OGF Motion. helt afgørende for forløbet har været de meget engagerede frontløbere og bagstoppere og alle medlemmernes positive imødekommenhed. Over 70 har deltaget og er nu ved at være godt forberedt til Eventyrløbet. Den 15. maj afsluttes med grill/hyggeaften efter løbetræning.

 

OGF Cykelmotion - af Kurt Skov

Cykelmotion består af 4 formiddagshold med forskellige hastighedsniveauer og med holdkaptajner, som tilrettelægger turene ud i det fynske terræn. Vi tilsræber ruter, hvor trafikken ikke er for voldsom hvis muligt. Vi træner 3 dage/ugen - i sommerperioden med start kl. 9.30 - i vinterperioden kl. 10.

Det sociale element er i højsædet, og der er som regel fælles evaluering i vores samlingssted - kaldet "Hønsehuset". Det er også her vi afholder flere grillarrangementer i løbet af sæsonen.

Vi stiler efter holdstørrelse på max 10-12 ryttere og på nogenlunde samme niveau - derfor har vi som udgangspunkt 4 hold. Hold kan sammenlægges ved et for lille fremmøde, og så er det på det "svageste" holds præmisser. Ved defekt på cyklen undervejs hjælper man hinanden.

Der cykles efter Færdselsloven §49 - dvs. vi giver tegn, holder for rødt osv. normalt cykles der 2 og 2 ved siden af hinanden, der kan dog kommanderes enkelt kolonne (slanke) f.eks. ved biler bagfra og smal vej.

I løbet af sæsonen er der normalt 1-2 klubture - f.eks. cykles der til Jylland med overnatning 3-4 dage. Her cykles der på nye ruter i det givne terræn, før der vendes hjem igen.

 

Kommende events i OGF:

 

9. maj: Eventyrløbet

20.-22. august: DHL Stafetten

31. december: Nytårsløb/-Cyling

 

Motionsafdelingen

 

15. maj: Fællesspisning og afslutning på Løb med MigogOdense og OGF

1. juni: Internt OGF sommerløb for alle OGF-løbere og - gående

lørdagsløb fra evt. Stige Ø, Enebærodde eller andet. Vil blive annonceret på månedens løbeplan.

15. september: Klubtur Gendarmløbet (bemærk ny dato)

11. december: Løb til juletræet (mangler afklaring om dato)

14. december: Julefrokost

 

Cylelafdelingen

 

26. maj Deltagelse i cykelløbet Fyen Rundt - Middelfart

26. maj Aftergrill i Hønsehuset

9. juni: Deltagelse i cykelløbet Gran Fodo - Svendborg

16. juni: Istur til Langesø

30. juni: Aftergrill i Hønsehuset

9. august: Fisketur til Bogense

25. august: Aftergrill i Hønsehuset

29. august: Evt. Klubtur

26. september: Sæsonafslutning med spisning

1. oktober: Vintersæson start - nu kl. 10

6. december: Julefrokost

15. december: Æbleskivetur

 

Tværidræt

 

4. maj '24: Forårsvandring - Langesø

27. maj '24: Ladywalk

17. august '24: Ø-tur til Sjælland - besøge Det Blå Hus og Rungstedlund

30. september - 4. oktober '24: Udlandstur til Berling

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi har en stor vifte af forskellige aktiviteter

TV-afdelingen er den yngste afdeling i OGF. Den blev etableret i 1988. Du kan vælge mellem følgende aktiviteter: Wogging - samspil - billard - badminton - bridge - syng-sammmen -  udflugter, virksomhedsbesøg og andre spændende aktiviteter. Det koster kun 225 kr. pr. år i kontingent pr. person. Bliv medlem. Se her.     Billede: Karl  Madsen og Birthe Møller passer grillen i TV-afdelingens telt ved Eventyrlø

Bridge

Bridge Sæsonen starter onsdag den 6. januar 2021 (pga coronavirus). Vi spiller i klubhuset, Stadionvej 43, hver onsdag eftermiddag fra kl. 13.00 til ca. kl.17.00. Vi er en meget hyggelig og social klub, hvor der både er plads til konkurrence og socialt samvær! Vort ønske er at være 40 medlemmer og vi har i øjeblikket plads til 4 nye par.   Deltagerprisen er 20 kr. pr. gang. Kaffe/the er gratis. For at gøre spillet lidt mer