Odense Gymnastikforening
Oplevelse – Glæde – Fællesskab

Badminton er nedlagt pga. manglende tilslutning.