Odense Gymnastikforening
Oplevelse – Glæde – Fællesskab

 

GENERALFORSAMLING

INDKALDELSE TIL TV-AFDELINGENS GENERALFORSAMLING

OGF's KLUBHUS, STADIONVEJ 25, 5200  ODENSE V

MANDAG DEN 6. FEBRUAR 2023 KL. 20.00

DAGSORDEN:

1. VALG AF DIRIGENT

    

2. FORMANDENS BERETNING

    

3. KASSEREREN FREMLÆGGER AFDELINGENS REGNSKAB FOR 2022 TIL GODKENDELSE

    SAMT BUDGET FOR 2023 TIL ORIENTERING.

4. FASTSÆTTELSE AF KONTINGENT FRA 1. MARTS 2023.

 

5. BEHANDLING AF EVENTUELLE INDKOMNE FORSLAG. FORSLAG SKAL FREMSENDES

    TIL FORMANDEN SENEST 8 DAGE FØR GENERALFORSAMLINGEN.

 

6. VALG AF BESTYRELSE:

    PÅ VALG ER:

          FORMAND: JØRGEN BENDIX PETERSEN 

          BESTYRELSESMEDLEM: KARL MADSEN

          BESTYRELSESMEDLEM: KURT KJÆRSGAARD

          BESTYRELSESSUPPLEANT: HENNY HANSEN

          BESTYRELSESSUPPLEANT: JYTTE SCHIESS

          MEDLEM TIL KLUBHUSET I BOLBRO: GURLI FREDERIKSEN

          REVISOR: KARIN BRINK

          REVISOR: TINA BYRGESEN

          REVISORSUPPLEANT: LOTTE RENBO ANDERSEN

 

7. EVENTUELT

 

§6.3: VEDTÆGTERNE SIGER: "FORSLAG OM VEDTÆGTSÆNDRINGER SKAL STILLES AF

MINDST 10 MEDLEMMER ELLER AF BESTYRELSEN." "FORSLAG SKAL INDSENDES

SKRIFTLIG SENEST 8 DAGE FØR GENERALFORSAMLINGEN TIL FORMANDEN."    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arrangementer