Odense Gymnastikforening
Oplevelse – Glæde – Fællesskab

Klubaften

I vinterhalvåret holder Tværidrætslig afdeling klubaften den første torsdag i måneden.

Vi mødes kl. 18.30 og spiser vores medbragte mad

Deltagerprisen er kr. 20 pr. gang.

Opstart den 4. oktober 2018

Kontaktperson:

Gerda Rasmussen - tlf. 21 70 73 47